RSS Feed for Tiêu hao năng lượng Thứ hai 27/03/2023 17:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cấm nhập khẩu công nghệ cũ tiêu hao nhiều năng lượng

Cấm nhập khẩu công nghệ cũ tiêu hao nhiều năng lượng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, Chính phủ sẽ không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường...
Đề xuất định mức tiêu hao năng lượng cho ngành chế biến thủy sản

Đề xuất định mức tiêu hao năng lượng cho ngành chế biến thủy sản

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản giai đoạn đến hết năm 2025 và giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030 đối với các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm. Theo đó, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho sản phẩm cá da trơn là 1.130kWh/tấn sản phẩm cá tương đương và 2.115 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương giai đoạn đến hết năm 2025. Còn giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030 định mức tiêu hao năng lượng sản phẩm cá da trơn là 909 kWh/tấn cá tương đương và sản phẩm tôm là 1.709 kWh/tấn tôm tương đương.
Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành giấy đến 2025

Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành giấy đến 2025

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với các sản phẩm sau: giấy bao bì được sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế; giấy Tissue (giấy vệ sinh các loại) được sản xuất từ nguyên liệu là bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế; giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy được sản xuất từ nguyên liệu bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế không khử mực, hoặc sản xuất theo quy trình tích hợp từ nguyên liệu gỗ.
Lấy ý kiến về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

Lấy ý kiến về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư "Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy". Để nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất giấy, Bộ Công Thương cho rằng việc lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy phải tận dụng tối đa các giải pháp quản lý và công nghệ. Khuyến khích các cơ sở sản xuất giấy áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tiên tiến và áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy.
Phiên bản di động