RSS Feed for Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành giấy đến 2025 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 10:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành giấy đến 2025

 - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với các sản phẩm sau: giấy bao bì được sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế; giấy Tissue (giấy vệ sinh các loại) được sản xuất từ nguyên liệu là bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế; giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy được sản xuất từ nguyên liệu bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế không khử mực, hoặc sản xuất theo quy trình tích hợp từ nguyên liệu gỗ.

Lấy ý kiến về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
Quy định mới về trình tự thực hiện điều chỉnh phụ tải điện
Thí điểm thành công đề án tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm

Cụ thể, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn đến hết năm 2020 như sau:

TT

Loại sản phẩm
 

Quy mô công suất

(tấn năm)

Định mức

(MJ/tấn)

1

Giấy bao bì

> 50.000

7.809

10.000 – 50.000

7.872

< 10.000

6.728

2

Giấy Tissue

10.000 – 50.000

(chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000)

16.503

< 10.000

14.914

3

Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy

> 50.000

(hệ thống với quy trình sản xuất liên hợp)

15.138

10.000 – 50.000

(dây chuyền sản xuất sử dụngnguyên liệu là bột giấy  không tính hệ thống xử lý giấy tái chế)

10.495

 

Còn định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đươc quy định như sau:

TT

Loại sản phẩm

Quy mô công suất

(tấn năm)

Định mức

(MJ/tấn)

1

Giấy bao bì

> 50.000

6.713

10.000 – 50.000

6.744

< 10.000

5.482

2

Giấy Tissue

10.000 – 50.000

(chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000)

14.572

< 10.000

13.169

3

Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy

> 50.000

(hệ thống với quy trình sản xuất liên hợp)

13.639

10.000 – 50.000

(dây chuyền sản xuất sử dụng nguyên liệu là bột giấy  không tính hệ thống xử lý giấy tái chế)

9.455
 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/1/2018.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động