RSS Feed for định mức năng lượng Thứ tư 06/07/2022 23:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lấy ý kiến về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

Lấy ý kiến về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư "Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy". Để nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất giấy, Bộ Công Thương cho rằng việc lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy phải tận dụng tối đa các giải pháp quản lý và công nghệ. Khuyến khích các cơ sở sản xuất giấy áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tiên tiến và áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy.
Phiên bản di động