RSS Feed for Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 16:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

GIA BẢO

Đến năm 2030 sẽ ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, các bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước.

Trong định hướng các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, có mội số nhóm nội dung, biện pháp thực hiện liên quan đến ngành năng lượng, bao gồm:

Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn bức xạ, hạt nhân

 Xây dựng năng lực chủ động, phòng tránh sự cố phóng xạ, hạt nhân thông qua việc lựa chọn công nghệ tối ưu về mức độ an toàn khi xây dựng các công trình điện hạt nhân.

Thực hiện nghiêm chế độ đăng ký hoạt động hoá chất, đặc biệt là hoá chất độc hại, kiểm soát các hoạt động sử dụng máy móc, thiết bị có liên quan đến chất phóng xạ.

Xây dựng năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất, sự cố phóng xạ, hạt nhân trong các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, lưu giữ, kho chứa hoá chất, chất phóng xạ.

Sớm bổ sung hoàn thiện, đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các yêu cầu về an toàn hoá chất, an toàn phóng xạ, hạt nhân, kết hợp kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu giảm tác động lên môi trường từ khai thác khoáng sản

Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là các yêu cầu cụ thể về ngăn ngừa, xử lý nước thải, chất thải tác động xấu lên môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản có nguy cơ ngây ô nhiễm môi trường, tác động nhiều mặt lên môi trường.

Đánh giá, dự báo đầy đủ các yêu cầu, nội dung phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản, thực hiện nghiêm các quy định về ký quỹ phục hồi môi trường sau khi khai thác khoáng sản.

Xây dựng cơ chế ràng buộc chủ đầu tư khai thác khoáng sản đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tại các địa phương nơi khai thác khoáng sản.

Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Thúc đẩy xử dụng năng lượng hiệu quả trong xây dựng, giao thông, chiếu sáng, thiết bị điện, sản xuất dịch vụ; khuyến khích đầu tư thu hồi năng lượng, nhiệt trong sản xuất tiêu dùng để tái xử dụng.

Ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư, khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư, nghiên cứu khai thác năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học, sinh khối; sản xuất điện từ khí sinh học, chất thải, các phụ phẩm nông nghiệp; phát triển mô hình thuỷ điện nhỏ phục vụ tiêu thụ năng lượng tại chỗ.

Nghiêm cứu, áp dụng thử nghiệm và nhân rộng các mô hình phát triển các bon thấp trong phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực và vùng cộng đồng.

Nghiên cứu xu hướng dịch chuyển, các mô hình phát triển mới, những thay đổi trong cơ cấu kinh tế khu vực và toàn cầu để tranh thủ cơ hội và hạn chế các tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu lên môi trường Việt Nam.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động