RSS Feed for thác khoáng sản Chủ nhật 24/09/2023 21:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường

Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định, về việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó yêu cầu phải cải tạo, phục hồi môi trường ngay trong quá trình khai thác khoáng sản (Quyết định số: 18/2013/QĐ-TTg, ngày 29/3/2013).
Nâng mức bồi dưỡng người lao động khai thác khoáng sản trong hầm lò

Nâng mức bồi dưỡng người lao động khai thác khoáng sản trong hầm lò

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định nâng chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức quản lý một số ngành, nghề trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Trong đó, có công nhân làm việc lĩnh vực khai thác khoáng sản trong hầm lò, công nhân cơ điện lò, công nhân vận hành máy liên hợp đào lò và khai thác khoáng sản trong hầm lò…
Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh

Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Sẽ điều chỉnh ký quỹ phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản

Sẽ điều chỉnh ký quỹ phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản

Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản đã cụ thể hoá chính sách “người gây ô nhiễm phải trả tiền” theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, hoạt động ký quỹ bảo vệ môi trường đã bộc lộ một số bất cập trong cách tính mức ký quỹ, thẩm định dự án phục hồi môi trường cũng như khả năng giám sát thực hiện của người dân địa phương.
Phải ký quỹ cải tạo môi trường khi khai thác khoáng sản

Phải ký quỹ cải tạo môi trường khi khai thác khoáng sản

Mọi tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải lập Đề án cải tạo, phục hồi môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đồng thời phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường trước khi tiến hành khai thác.
Kiến nghị chiến lược  phát triển công nghiệp khai khoáng biển Việt Nam

Kiến nghị chiến lược phát triển công nghiệp khai khoáng biển Việt Nam

Biển là nơi chứa đựng và thể hiện những quyền lợi không thể từ bỏ về chính trị, kinh tế, quốc phòng và khoa học của đa số các nước trên thế giới. Vì vậy, một trong những định hướng quan trọng để thực thi các quyền lợi đó là giải quyết vấn đề nghiên cứu và khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản của biển để phục vụ cho việc phát triển bền vững nền kinh tế trong tương lai...
Phiên bản di động