RSS Feed for EVNNPT: Vươn lên hàng đầu châu Á trong truyền tải điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/04/2024 11:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPT: Vươn lên hàng đầu châu Á trong truyền tải điện

 - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, với mục tiêu: Xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; sử dụng hợp lý các nguồn lực, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, tích lũy để đầu tư phát triển; xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao; tham gia và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng các cấp độ của thị trường điện; đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên.

Bản lĩnh người lính truyền tải điện

TS. ĐẶNG PHAN TƯỜNG, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Khẳng định vai trò trọng yếu

EVNNPT đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 với những thành tích đáng ghi nhận. Đó là kết quả của bản lĩnh, trình độ, sự quyết tâm và ý chí phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ công nhân viên EVNNPT.

Hệ thống truyền tải điện quốc gia được vận hành an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân với sản lượng truyền tải đạt hơn 560 tỷ kWh điện với mức tăng bình quân hơn 10,6%/năm. EVNNPT đã quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật, xử lý kịp thời các khiếm khuyết, hiện tượng bất thường trong quá trình vận hành; công tác kiểm tra định kỳ, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Hệ thống truyền tải điện quốc gia được phát triển với tốc độ  nhanh và đã có mặt tại 62/63 tỉnh, thành phố, với số lượng 113 trạm biến áp và 20.456,3 km đường dây truyền tải điện, tăng gần 1,5 lần, tổng dung lượng máy biến áp đạt 60.514 MVA, tăng gần 2 lần so với 5 năm trước.

Đội Truyền tải điện Đà Nẵng thực hiện tốt công tác sửa chữa, quản lý vận hành lưới điện truyền tải.

Công tác đầu tư xây dựng đạt được khối lượng lớn cả về quy mô và giá trị. Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng thực hiện đạt hơn 75.300 tỷ đồng, trong đó đầu tư thuần đạt hơn 56.800 tỷ đồng; hoàn thành đưa vào vận hành 263 công trình để đảm bảo đấu nối, truyền tải công suất của các nguồn điện, tăng cường năng lực truyền tải của toàn hệ thống, cấp điện cho các phụ tải quan trọng;  khép kín mạch vòng 500 kV tại khu kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Nam. Đã xây dựng mạch vòng 500 kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan - Thường Tín - Quảng Ninh - Hiệp Hòa - Sơn La ở khu vực miền Bắc, mạch vòng Phú Lâm - Cầu Bông - Tân Định - Sông Mây - Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm ở khu vực miền Nam để góp phần nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện của hệ thống truyền tải điện.

Lưới điện miền Tây đã được kết nối với miền Đông Nam bộ qua đường dây 500 kV Nhà Bè - Ô Môn và Phú Lâm - Ô Môn. Các công trình nâng cao năng lực hệ thống truyền tải điện như Nâng dung lượng tụ bù dọc toàn tuyến 500 kV Bắc Nam từ 1000 A lên 2000 A, đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông,… được hoàn thành đúng tiến độ, góp phần quan trọng trong đảm bảo cung cấp điện cho đất nước, đặc biệt là đảm bảo cấp điện cho khu vực miền Nam; kịp thời giải tỏa công suất các nhà máy điện Lai Châu, Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Quảng Ninh, Mông Dương, Vĩnh Tân, Duyên Hải, Nghi Sơn, Vũng Áng,…

EVNNPT đã hoàn thành đưa vào vận hành các dự án lưới điện 220 kV để đảm bảo cung cấp đủ điện cho thủ đô Hà Nội như: Các trạm biến áp 220 kV Vân Trì, Thành Công; các đường dây 220 kV Vân Trì - Sóc Sơn, Vân Trì - Chèm, Hà Đông - Thành Công; xây dựng mới và nâng công suất các trạm biến áp 220 kV đáp ứng kịp thời nhu cầu cung cấp điện cho phát triển phụ tải và giải quyết tình trạng quá tải tại các địa phương trên toàn quốc.

Ở giai đoạn ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, EVNNPT đã tích cực, chủ động nắm bắt đúng cơ hội, nỗ lực vượt khó khăn để thu xếp đủ vốn cho công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành; nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các tổ chức tài chính quốc tế và trong nước, góp phần quan trọng nâng vị thế, uy tín của EVNNPT lên tầm cao mới. Năm 2014, lần đầu tiên EVNNPT phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu với lãi biên thấp nhất đối với trái phiếu doanh nghiệp trong 5 năm tính tới thời điểm phát hành. Công tác quyết toán các dự án đầu tư xây dựng đạt 100% kế hoạch, theo đó, xử lý dứt điểm tồn tại trong công tác quyết toán từ trước đến nay. Hiện không còn dự án quá hạn quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính.

Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh, đạt tiến độ đề ra; Quy tắc ứng xử văn hóa và Sổ tay văn hóa EVNNPT được ban hành; thống nhất tên gọi và chức năng nhiệm vụ các phòng, ban từ Tổng công ty đến các đơn vị; sắp xếp lại một số truyền tải điện khu vực và các trạm biến áp 500 kV cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện cụ thể.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, được thực hiện đồng bộ trong toàn Tổng công ty, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thu nhập của cán bộ công nhân viên ổn định; phương tiện phục vụ công tác vận hành, trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa và xử lý sự cố, xe chở công nhân đi làm, nhà làm việc của các Đội truyền tải điện đã được quan tâm đầu tư đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Hợp tác quốc tế được quan tâm, mở rộng hỗ trợ đắc lực cho công tác thu xếp vốn. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và củng cố các quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phát triển Pháp (AfD), Cơ quan Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và đầu tư Nhật Bản (NEXI), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), EVNNPT đã chủ động tìm kiếm, huy động vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế khác dưới hình thức tín dụng xuất khẩu, mở rộng hợp tác song phương, tăng cường hợp tác trong khối ASEAN và các nước trong khu vực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của EVNNPT.

Năm 2015, EVNNPT được xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt. Điều đó đã khẳng định vị trí, vai trò trọng yếu và những đóng góp quan trọng của EVNNPT đối với nền kinh tế đất nước.

Xây dựng Hệ thống truyền tải điện đồng bộ, hiện đại

Giai đoạn 2016 - 2020, EVNNPT vẫn còn nhiều khó khăn, định hướng phát triển chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới: Đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại; tập trung triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện theo Quy hoạch điện lực Quốc gia giai đoạn 2010 - 2020 có xét đến năm 2030, kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện 5 năm, hàng năm theo quyết định phê duyệt của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đảm bảo đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các công trình nguồn điện và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Triển khai trên diện rộng công nghệ điều khiển xa và áp dụng trạm biến áp không người trực; đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện; sử dụng hợp lý các nguồn lực, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, tích lũy để đầu tư phát triển; xây dựng tình hình tài chính lành mạnh với các chỉ tiêu tài chính đáp ứng quy định của Bộ Tài chính và yêu cầu của các tổ chức tài chính.

Đồng thời, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động với việc xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động của thị trường điện theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực, coi khoa học công nghệ là động lực đẩy mạnh sự nghiệp phát triển trong lĩnh vực truyền tải; ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành; cải thiện và từng bước nâng cao đời sống, môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, phòng chống tham nhũng.

Những thành tích mà tập thể cán bộ công nhân viên EVNNPT đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2015 là rất lớn và đáng tự hào. Tuy nhiên, để làm tròn sứ mệnh “Giữ vững trục xương sống điện quốc gia ”, EVNNPT sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trong đó phải tập trung thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra là phấn đấu trở thành doanh nghiệp “hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện”.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động