RSS Feed for EVNNPC hiện thực hóa mục tiêu phát triển | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/04/2024 14:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPC hiện thực hóa mục tiêu phát triển

 - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khẳng định: Với những mục tiêu và kế hoạch của năm 2019, EVNNPC sẽ phải hiện thực hóa bằng những cam kết, chiến lược, kế hoạch, hành động cụ thể, với các mục tiêu đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm.

EVNNPC: Nâng tầm hợp tác, hướng đến phát triển bền vững

Ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc EVNNPC.

Báo cáo của EVNNPC cho biết: Năm 2018, EVNNPC đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, cung ứng kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Sản lượng điện thương phẩm đạt 64,27 tỷ kWh và tăng trưởng 12,09% tương ứng tăng 6,93 tỷ kWh, đạt 100,58% kế hoạch EVN giao. Thành phần CNXD chiếm tỷ trọng 65,02%, tăng trưởng 13,43% tương ứng 4,95 tỷ kWh; thành phần QLTD chiếm tỷ trọng 28,51%, tăng trưởng 8,19% tương ứng 1,4 tỷ kWh; các thành phần khác chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng trưởng ở mức bình thường hằng năm.

Tỷ lệ TTĐN năm 2018 Tổng công ty ước thực hiện đạt 5,11%, giảm 0,40% so với kế hoạch EVN giao đầu năm (5,51%) và giảm 0,52% so với năm 2017. Có 26/27 Công ty Điện lực hoàn thành chỉ tiêu TTĐN phấn đấu, trong đó PC Vĩnh Phúc thực hiện giảm hơn kế hoạch giao 1,34%.

Giá bán điện bình quân năm 2018 đạt 1.634,32 đ/kWh, cao hơn 62,93 đ/kWh so với cùng kỳ 2017 và thấp hơn kế hoạch EVN giao là 0,68 đ/kWh. Nếu quy đổi về cùng đơn giá, giá bán điện năm 2018 tăng 4,9 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt.

Năm 2018, toàn bộ hệ thống phòng giao dịch của Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 329.861  khách hàng. Trong đó khách hàng chuyên dùng là 2.138 khách hàng.

Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2018 của Tổng công ty đạt 5,77 ngày/7 ngày, giảm 1,23 ngày so với quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cấp điện được các đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa tại: Các phòng giao dịch Điện lực/Công ty Điện lực, Trung tâm hành chính công, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo rút ngắn thời gian, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng. Đã có 15/27 Công ty Điện lực cung cấp dịch vụ tại trung tâm hành chính công của tỉnh, huyện; 12 tỉnh chưa có Trung tâm hành chính công, Điện lực đã cung cấp dịch vụ qua Cổng thông tin của tỉnh.

Đặc biệt, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt kế hoạch. Nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Tổng công ty đã thực hiện dịch vụ khách hàng trực tuyến, qua đó khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ online của ngành điện. Mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,01 điểm, tăng 0,15 điểm so với năm 2017.

Tính đến 31/12/2018, có 46,65 % khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian, với 100.040 tỷ/144.988 tỷ doanh thu, như vậy doanh thu qua ngân hàng và tổ chức trung gian là 87%.

Năm 2018, các Công ty Điện lực đã nỗ lực triển khai phối hợp với các đơn vị để nâng cao tỷ lệ khách hàng thanh toán qua Ngân hàng và tổ chức trung gian, so với kế hoạch giao các Công ty Điện lực đều thực hiện đạt.

Tổng công ty đã ký kết hợp đồng với VNPAY và một số đối tác có cổng thanh toán trực tuyến để thực hiện triển khai chương trình thanh toán cấp độ 4, thanh toán mọi lúc mọi nơi đáp ứng yêu cầu và tiến độ của Tập đoàn giao.

Trong năm, toàn Tổng công ty có 7,9 triệu khách hàng đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn (đạt 79,4%); tăng 1,3 triệu khách hàng đăng ký nhận tin nhắn so với năm 2017. Số lượng tin nhắn đã thực hiện gửi, thông báo đến khách hàng trong năm là 197,96 triệu lượt. Hiện nay các Công ty Điện lực đang sử dụng nhiều hình thức truyền thông qua facebook, Zalo, email…. đến khách hàng để giảm chi phí nhắn tin.

Đến nay có gần 30.000 khách hàng tải ứng dụng App Mobile tự tra cứu các dịch vụ trực tuyến; gần 25.000 khách hàng đăng ký mua điện qua dịch vụ trực tuyến.

Tổng đài CSKH đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết và phản hồi thông tin cho 1.761.933 yêu cầu của khách hàng, tăng 1,53 lần so với năm 2017.

Năm 2018 thực hiện các cuộc gọi khảo sát mức độ hài lòng đối với 51.067 khách hàng cho thấy số khách hàng hài lòng chiếm 89,13%; khách hàng chưa hài lòng chiếm 1,6%; khách hàng không có ý kiến chiếm 9,27%.

Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn Tổng công ty quản lý số huyện có điện đạt 100%, số xã có điện đạt 100% và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5%. Đến nay, hầu hết các thôn, bản biên giới đã được cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới – hải đảo. Tháng 09/2018 đã cấp điện cho đảo Rều (đảo Khỉ) tỉnh Quảng Ninh, đảo cuối cùng có dân sinh sống được cấp điện. Trong năm 2018, Tổng công ty đã tiếp nhận: 17 xã, cụm với 18.892 hộ dân.

Mục tiêu năm 2019, EVNNPC phấn đấu điện thương phẩm 72,5 tỷ kWh, tăng trưởng 12,8%; tổn thất điện năng 4,85; giá bán bình quân 1.638 đ/kWh, đạt kế hoạch EVN giao; NSLĐ theo sản lượng điện thương phẩm ≥ 3,03 triệu kWh/lao động; NSLĐ theo khách hàng sử dụng điện ≥ 442 khách hàng/lao động; chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 6 ngày làm việc; tỷ lệ thu tiền điện: ≥ 99,7% tiền điện phát sinh; các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2018; đạt và vượt lợi nhuận SXKD điện được giao, đảm bảo các hệ số tài chính.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ghi nhận những kết quả mà Tổng công ty đã thực hiện trong năm qua, với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt so với kế hoạch giao.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là về nguồn điện. Ông Thành đề nghị EVNNPC cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu để cùng Tập đoàn và các đơn vị vượt qua những khó khăn của năm 2019, với một số nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, phối hợp tốt với chính quyền địa phương để nắm bắt các nhu cầu và kịp thời đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện; phối hợp với các khách hàng lớn thực hiện công tác sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm và đảm bảo về nguồn điện.Xây dựng các giải pháp phù hợp để các thực hiện chỉ tiêu về đích trước một năm.

Thứ hai, tìm mọi biện pháp để áp giá bán điện đúng quy định, đảm bảo cung cấp điện. Rà soát lại việc đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư cần công khai minh bạch và đúng quy định.

Thứ ba, tăng cường giảm thiểu sự cố lưới điện đặc biệt là lưới 110kV thấp hơn chỉ tiêu mà Tập đoàn giao.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng và đặc biệt là năm 2019 là năm phải ứng dụng và giải pháp, hạn chế dùng tiền mặt qua thanh toán tiền điện.

Thứ năm, giữ vững điểm số tiếp cận điện năng cũng như thực hiện tốt chỉ  đạo của Thủ tướng Chính phủ; sử dụng tốt điện trực tuyến để đảm bảo tốt hơn cho khách hàng, dễ thực hiện, dễ giám sát, công khai minh bạch trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng.

Thứ sáu, kết hợp công tác truyền thông về việc minh bạch hóa thông tin cũng như tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện.

Cuối cùng, ông Thành đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty và các Công ty Điện lực đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Thiều Kim Quỳnh khẳng định: Với những mục tiêu và kế hoạch của năm 2019, EVNNPC sẽ phải hiện thực hóa bằng những cam kết, chiến lược, kế hoạch, hành động cụ thể với các mục tiêu đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2019.

Đi cùng với đó là đảm bảo cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cải thiện các thủ tục hành chính, phối hợp các địa phương triển khai hệ thống một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện.

Đầu tư xây dựng, hiện đại hóa lưới điện theo hướng thông minh, sử dụng các công nghệ hotline để giảm thiểu tối đa thời gian ngừng cấp điện. Triển khai hoàn thiện các hệ thống cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động