RSS Feed for EVN NPC: Hiện thực hóa mục tiêu tiếp nhận lưới điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 27/05/2024 10:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN NPC: Hiện thực hóa mục tiêu tiếp nhận lưới điện

 - Năm 2015 là năm cuối thực hiện đề án tiếp nhận lưới điện nông thôn (giai đoạn 2011-2015), vì vậy, EVN NPC đã đề ra nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu trên.

EVN phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng còn 8%

Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó tổng giám đốc EVN NPC cho biết, trong năm 2014, Tổng công ty đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 524 xã, từ đó phát triển thêm 400.000 khách hàng, góp phần làm tăng giá bán điện bình quân của Tổng công ty thêm 5,2 đồng/kWh.

Bên cạnh đó, EVN NPC đã thay thế được 358.794 công tơ 1 pha và 8.538 công tơ 3 pha.

Theo ông Hồ Mạnh Tuấn, xác định phát triển điện nông thôn góp phần quan trọng cho chương trình cơ khí hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, vì vậy, sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, EVN NPC đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cải tạo, sửa chữa tối thiểu lưới điện và thay thế công tơ không đảm bảo tiêu chuẩn về đo lường, góp phần giảm tổn thất điện năng và vận hành lưới điện an toàn.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Mạnh Tuấn, trong quá trình tiếp nhận và quản lý sau tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, EVN NPC còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. 

Đối với các xã ngoài dự án, do phía địa phương đề nghị được hoàn trả vốn theo giá trị còn lại trong khi hồ sơ gốc không có đủ theo quy định hướng dẫn của thông tư, việc này gây khó khăn khi các Công ty Điện lực lập hồ sơ giao nhận với địa phương.

Với các xã thuộc dự án REII, tiến độ tiếp nhận còn chậm là do phía địa phương chưa hoàn tất hồ sơ cấp đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hồ sơ tài chính để xác định cơ cấu nguồn vốn, khấu hao tài sản, giá trị còn lại và giá trị hoàn trả để lập hồ sơ giao nhận.

Để đẩy nhanh công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, Tổng Công ty đã có văn bản ủy quyền cho các Công ty điện lực trực thuộc tiếp nhận quản lý vận hành lưới điện HANT các xã REII do Ban quản lý dự án bàn giao và tạm tăng tài sản theo giá trị thông báo của bên bàn giao kể từ ngày ký biên bản tạm thời bàn giao tài sản cho ngành điện.

Việc hoàn trả vốn đầu tư lưới điện sẽ thực hiện sau khi phía địa phương hoàn tất hồ sơ tài chính theo hướng dẫn tại TTTL số 32 về hướng dẫn và hoàn trả vốn đầu tư LĐHANT.

Ông Hồ Mạnh Tuấn cho biết, để đảm bảo hoàn thành việc tiếp nhận tại 207 xã và chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh cũng như bố trí nguồn lực cho công tác cải tạo sau tiếp nhận, EVN NPC đã yêu cầu các đơn vị làm việc cụ thể với các tỉnh và tổ chức ký biên bản xác nhận cụ thể số lượng bàn giao, số lượng không bàn giao và có cam kết cụ thể cho việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để hoàn trả vốn theo quy định.

Đồng thời, kế hoạch tiếp nhận phải được chuẩn bị chu đáo để đảm bảo sau tiếp nhận có thể tổ chức thay thế công tơ kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đối với việc quản lý vận hành lưới điện nông thôn, EVN NPC yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ dịch vụ bán lẻ điện năng nhằm tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động