RSS Feed for EVN HCMC đẩy mạnh thực hiện tối ưu hóa chi phí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 16:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN HCMC đẩy mạnh thực hiện tối ưu hóa chi phí

 - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ phận, các đơn vị đẩy mạnh và triệt để hơn nữa trong thực hành tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

>> Nhiều đổi mới trong "Tối ưu hóa chi phí" tại EVN CPC
>> Giải pháp “Tối ưu hóa chi phí” của EVN NPT

Theo đó, Tổng giám đốc EVN HCMC yêu cầu toàn Tổng công ty phải thực hiện tiết kiệm chi phí trên 5% đơn giá định mức cho các khoản chi phí thường xuyên đã được giao trong kế hoạch tối ưu hóa chi phí. Các ban chức năng của phối hợp chặt chẽ đảm bảo thực hiện tiết kiệm 10% đơn giá chi phí thường xuyên sử dụng chung của Tổng công ty so với kế hoạch EVN giao.

Thực hiện cơ cấu điện nhận tối ưu, đặc biệt lưu ý giảm tỷ trọng sản lượng giờ cao điểm so với cùng kỳ, và hạn chế mức vượt qua ngưỡng tỷ trọng 21% trong cơ cấu điện nhận. Toàn Tổng công ty giảm > 5đ/kWh giá mua điện bình quân.

Các đơn vị thực hiện tổn thất đạt và thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao để tổn thất điện năng chung giảm <5,15%.

Trong đầu tư xây dựng, phấn đấu tiết giảm 5% chi phí quản lý dự án; hạn chế chỉ định thầu; đối với công trình chỉ định thầu phải giảm ít nhất 5% giá trị dự toán chỉ định thầu.

Chỉ thi của Tổng giám đốc EVN HCMC cũng đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện ngay các công việc trong các tháng cuối năm 2014, như phối hợp chặt chẽ trong công tác hướng dẫn, kiểm soát, nhắc nhở các đơn vị thực hành tiết kiệm chi phí trên 5% so với định mức, đảm bảo tình hình sử dụng chi phí thường xuyên chung của Tổng công ty tiết kiệm 10% kế hoạch; Ban hành các bộ định mức còn thiếu: định mức chi phí cho Ban QLDA lưới điện; định mức VTTB dự phòng; Thực hành tiết kiệm chi phí cho khối cơ quan Tổng công ty; đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt giá bán điện, công tác điều hòa phụ tải, giảm tổn thất điện năng trong kinh doanh. Rà soát kế hoạch ĐTXD 2014-2015, tăng cường công tác đánh giá hiệu quả đầu tư, giãn tiến độ các công trình phù hợp, đồng thời xây dựng định mức tăng trưởng đầu tư phải phù hợp với mức tăng trưởng thương phẩm, áp dụng triển khai cho năm 2015.

Các đơn vị đơn vị thành viên ưu tiên tận dụng thiết bị đo đếm cũ, sử dụng lại các VTTB thu hồi còn có giá trị; thanh xử lý kịp thời các VTTB hư hỏng, không sử dụng; giảm tồn kho. Tiết giảm ngay như: chi phí cho các chương trình đào tạo kết hợp với tham quan học tập; chi phí hội nghị. Tích cực làm việc với các khách hàng lớn để giảm phụ tải giờ cao điểm; tăng cường theo dõi đo đếm từ xa, quản lý khách hàng sử dụng điện giờ cao điểm; tập trung các giải pháp giảm tổn thất điện năng; thực hiện tốt công tác áp giá điện; tăng năng suất lao động... góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động