RSS Feed for Đồng Nai nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về năng lượng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/05/2024 18:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đồng Nai nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về năng lượng

 - Theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 03/9/2917 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đến năm 2016 trên toàn quốc là 2.413 đơn vị. Trong đó, tỉnh Đồng Nai là 150 đơn vị (thuộc nhóm các địa phương có số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cao nhất). Tương ứng với đó là một trong những địa phương sử dụng năng lượng nhiều nhất. Để song hành cùng phát triển năng lượng xanh, sạch, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả; thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo; hạn chế tối thiểu ảnh hưởng của việc sử dụng năng lượng tác động đến môi trường... UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc phát triển năng lượng sạch trên địa bàn.

Chỉ số tiềm năng điện mặt trời tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai - với đặc thù thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời là trung tâm công nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của vùng. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 32 khu công nghiệp, 27 cụm công nghiệp đã, đang chuẩn bị đi vào hoạt động, do đó, nhu cầu năng lượng phục vụ cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và người dân sinh hoạt trên địa bàn là rất lớn.

Để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý Nhà nước về năng lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng nhận thức về an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

Sở Công Thương tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh, kiểm tra tình hình sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ sở này áp dụng các công nghệ mới hiệu suất cao, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường…

Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các dự án đầu tư năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đề xuất tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện thu hút đầu tư đối với các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư tại tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng trong công tác đánh giá tác động của môi trường theo phân cấp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các dự án năng lượng trọng điểm, chủ trì tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai các dự án xử lý rác thải kết hợp phát điện hoặc thu gom nhiệt, các dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng tăng cường công tác tuyên truyền đến chủ đầu tư xem xét, tự nguyện thực hiện Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD "Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả". Đối với các dự án vốn ngân sách, tham mưu UBND tỉnh trong công tác thẩm định công trình, đề xuất sử dụng vật liệu xây dựng mới, lựa chọn phương án thiết kế tạo không gian thân thiện với môi trường tiết kiệm chi phí đầu tư…

Sở Giao thông Vận tải xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, năng lượng mặt trời, điều khiển thông minh đối với hệ thống chiếu sáng giao thông, hệ thống đèn tín hiệu giao thông khi xây dựng mới. Mặt khác, nâng cao chất lượng tuyên truyền cho các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện giao thông tự nguyên sử dụng nhiên liệu mới, nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường thay thế xăng, dầu khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính…

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuyên truyền cho chủ các trang trại, chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi tập trung xem xét thực hiện các công trình năng lượng sinh khối tận dụng chất thải động, thực vật.

Sở Tư pháp tuyên truyền về pháp luật liên quan đến việc phát triển năng lượng sạch; thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc phát triển năng lượng sạch theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các công nghệ mới, sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo thân thiện môi trường tham mưu UBND tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thanh, kiểm tra các doanh nghiệp về công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị nhằm hạn chế việc sử dụng các dây chuyền, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu tổn hao nhiều năng lượng nhưng hiệu suất thấp không thân thiện với môi trường…

Sở Tài chính tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả tiền điện, đầu tư mua sắm thiết bị tiêu thụ điện nói riêng và năng lượng nói chung theo Quyết định 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách ưu đãi của Chính phủ và UBND tỉnh trong việc thu hút đầu tư các dự án sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung phát triển kinh tế - xã hội địa phương, song hành cùng phát triển năng lượng xanh, sạch, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ thị Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cục Hải quan Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công theo Chỉ thị này.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động