RSS Feed for Đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Điện lực | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 30/11/2023 00:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Điện lực

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 - 2017.

Việt Nam, Mỹ ký hợp tác nghiên cứu điện hạt nhân
Rosatom hỗ trợ kiến thức cho sinh viên ngành điện hạt nhân Việt Nam

Mục tiêu của đề án là nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Điện lực trên cơ sở phát triển chương trình đào tạo theo chương trình của các trường đại học hiện đại trên thế giới, đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế, nhất là nhân lực chất lượng cao của ngành năng lượng.

Đề án cũng hướng tới phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với các nguồn lực của Trường Đại học Điện lực, chú trọng đào tạo các chương trình chất lượng cao và theo đặt hàng.

 

Cải cách bộ máy tổ chức, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực và thế mạnh của Trường; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại Trường…

Theo Đề án, Trường Đại học Điện lực được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí; đầu tư, mua sắm; cơ chế giám sát...

Trong đó, Trường Đại học Điện lực được chủ động mở các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Trường được quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc; quyết định số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng...

Học phí tối đa năm học 2015 - 2016 là 15,5 triệu đồng/sinh viên. Trường thu học phí theo kế hoạch. Cụ thể, mức thu học phí tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm 2015 - 2016 là 15,5 triệu đồng/sinh viên/năm, năm 2016 - 2017 là 17,5 triệu đồng/sinh viên/năm.

Trường quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần; cao đẳng bằng 0,8 lần mức học phí bình quân tối đa nêu trên; học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

SONG ANH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động