RSS Feed for Đề xuất chính sách hỗ trợ tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 13:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đề xuất chính sách hỗ trợ tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm tái định cư và các hộ tái định cư sau tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.

 

Theo đó, một trong những nguồn vốn hỗ trợ đầu tư là trích 2% từ thu nhập giá bán điện của nhà máy thuỷ điện Sơn La, được tính vào giá thành bán điện trong 10 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành để hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất thời kỳ sau tái định cư.

Để giúp các hộ dân tái định cư sớm ổn định cuộc sống bền vững, dự thảo dự kiến hạn mức giao đất rừng sản xuất tối thiểu 2 ha/hộ và tối đa không quá 25 ha/hộ, hoặc giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ổn định lâu dài tối thiểu 5 ha/hộ.

Thời hạn giao khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài là 50 năm. Hết thời hạn giao khoán, nếu hộ tái định cư có nhu cầu tiếp tục nhận khoán bảo vệ ổn định lâu dài thì được ưu tiên xem xét giao khoán chu kỳ tiếp theo.

Đồng thời, dự thảo còn dự kiến hỗ trợ đầu tư cải tạo đất sản xuất nông nghiệp và tăng cường cán bộ khuyến nông, khuyến công cho xã có điểm tái định cư.

Theo đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ tái định cư được hỗ trợ 100% chi phí đầu tư cải tạo đất, như: hỗ trợ 3 năm chi phí cải tạo mặt bằng ruộng, xây dựng công trình bảo vệ đất dốc để canh tác bền vững. Các hộ tái định cư còn được hỗ trợ 3 năm giống cây trồng để chống xói mòn và tăng độ phì của đất; hỗ trợ chi phí một lần cho việc mua hóa chất và các chế phẩm sinh học để cải tạo môi trường nước trước khi nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu thực tế, mỗi xã có điểm tái định cư được tăng cường từ 1 đến 3 cán bộ khuyến nông, khuyến công chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Về hỗ trợ đầu tư cho các hộ tái định cư và hộ sở tại trong xã có điểm tái định cư phát triển kinh tế trang trại theo quy mô sản xuất hàng hóa nông - lâm - ngư nghiệp, dự thảo quy định: Nhà nước ưu tiên cấp đất, giao đất không thu tiền cho các hộ tái định cư và hộ sở tại xây dựng kinh tế trang trại sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, thời hạn giao đất, cấp đất là 50 năm.

Đồng thời, nhà nước hỗ trợ 1 lần 100% lãi suất vốn vay cho các hộ tái định cư và hộ sở tại để đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế trang trại, theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời hỗ trợ 1 lần 50% kinh phí đầu tư cho giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế trang trại.

Hộ tái định cư được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Ngoài ra, dự thảo còn quy định về hỗ trợ đào tạo lao động của các hộ tái định cư và hộ sở tại đủ điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp như: hỗ trợ học tập để chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề để đi xuất khẩu lao động.

Đặc biệt là chính sách hỗ trợ 100% học phí đi học trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong thời gian đào tạo, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

(Nguồn: chinhphu)

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động