RSS Feed for Đặt giao dịch cổ phiếu DOBC (PXT) vào Thứ ba 16/07/2024 19:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đặt giao dịch cổ phiếu DOBC (PXT) vào 'diện kiểm soát'

 - Theo Thông báo số 546/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì cổ phiếu PXT (Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí - DOBC), sẽ bị đưa từ 'diện cảnh báo' sang 'diện kiểm soát' kể từ hôm nay (17/4/2019). Đây là hệ quả của việc kinh doanh không hiệu quả và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là âm (-) 113,84 tỷ đồng và kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2018 là số âm (-).

PV GAS dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019


Xin ghi chú là hậu quả dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ các năm gần đây, đặc biệt là hai năm 2017 và 2018 đến từ trước đó. Cụ thể, xuất phát từ năm 2013, đã âm (-) 35,5 tỷ đồng và năm 2014, âm (-) 160 tỷ đồng.

DOBC đang là một trong 2 trụ cột của PVC (cùng PVC MS).

Theo nguồn tin của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, vào năm 2020, DOBC có tham gia thi công các gói bồn bể ở dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn và đây có thể xem là dấu mốc để Công ty này đi vào hoạt động ổn định hơn.

Nhìn về tổng quan, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ tái cơ cấu ở nhóm các tổng công ty dịch vụ theo đề án tái cơ cấu. Theo đó, PVN dự kiến sẽ thoái toàn bộ phần vốn còn lại 54,47% ở PVC (công ty mẹ của DOBC) trước năm 2022.

Theo chúng tôi, sẽ còn rất nhiều việc cần làm và phải làm thông qua đề án tái cơ cấu. Tuy nhiên, từ đây cũng cho thấy quyết tâm cao của Chính phủ và PVN là tập trung vào cốt lõi của ngành dầu khí, cũng như để các công ty chuyên về dịch vụ kỹ thuật hoạt động lành mạnh theo hướng chuyên nghiệp và nhu cầu của thị trường theo đúng thông lệ kinh tế thị trường.

NGUYỄN LÊ MINH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động