RSS Feed for CNTT nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của NPC | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 20:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

CNTT nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của NPC

 - Đầu tư cho công nghệ thông tin (CNTT) đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh… của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

NPC ứng dụng phần mềm "Quản lý và giám sát công việc"
Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Tạm kết)

EVNNPC cho biết, trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, EVNNPC đã nâng cấp và khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh như: Hệ thống E-Office 3.0; Hệ thống quản lý khách hàng dùng điện (CMIS); Tài chính, Vật tư, Hệ thống hóa đơn điện tử; Kho dữ liệu đo đếm; Phần mềm quản lý đầu tư xây dựng; Quản lý kỹ thuật lưới điện và nguồn điện (Phần mềm GIS-PMIS); Quản lý nhân sự (HRMS)...

Ngay từ đầu năm 2018, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ khác, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần bảo đảm cung cấp đủ điện, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu quả đầu tư kinh doanh, bảo vệ môi trường.

Trong quản trị doanh nghiệp, EVNNPC đang định hướng xây dựng doanh nghiệp số, tạo hệ thống thông minh hỗ trợ lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành  và đảm bảo an ninh, bảo mật.

Hiện nay, EVNNPC đã cho triển khai đưa vào sử dụng chính thức chương trình CMIS 3.0 cho 16/27 công ty điện lực, dự kiến đến tháng 9/2018 sẽ triển khai đến 11 công ty còn lại (một số đơn vị sẽ thực hiện áp dụng song song với phần mềm CMIS 2.0). Tiếp tục hiệu chỉnh và tối ưu hóa chương trình phát triển khách hàng, ghi chỉ số, chấm xóa nợ, thu tiền điện qua các tổ chức trung gian theo yêu cầu của các đơn vị.

Hệ thống quản lý văn bản Eoffice 3.0 đến nay đã tích hợp chữ ký số bằng sim CA, nhận dạng văn bản, cải tiến các tính năng để dễ sử dụng, nâng cao an toàn thông tin…

Việc trình ký văn bản và việc ký số trực tuyến, không bị giới hạn vị trí địa lý, không gian và thời gian phù hợp với tính chất công việc đặc thù phải họp và đi công tác trong và ngoài nước của Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các ban, đơn vị. Giảm tối đa thời gian trình và ký so với trình ký bản giấy thông thường. Không bị nhầm lẫn giữa trích yếu và nội dung. Lãnh đạo sẽ kiểm soát và biết được người soạn thảo và người ký nháy thay vì phải nhớ chữ ký của gần trăm người như trước đây. Lãnh đạo Tổng công ty, các ban và đơn vị khi đi công tác trong nước và nước ngoài, việc ký các văn bản khẩn, thượng khẩn hoặc văn bản hỏa tốc sẽ thực hiện được dễ dàng. Đây cũng là sáng kiến của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đơn vị đầu tiên tích hợp ký số bằng sim CA trên eoffice 3.0.Trên cơ sở đó Tổng công ty đã triển khai rộng rãi đến các đơn vị thành viên và cấp 4. Cụ thể, đến nay có 38/39 đơn vị đã sử dụng chữ ký số để xác nhận văn bản đi, đến và ký số văn bản đi, văn bản nội bộ.

Đặc biệt, mới đây, EVNNPC đã đưa vào vận hành mới phần mềm Quản lý giám sát công việc, đây là một đề tài sáng kiến và phần mềm được lãnh đạo Tổng công ty đánh giá cao và đang dần được hoàn thiện, phục vụ cho việc theo dõi tiến độ thực hiện công việc, quản lý chất lượng, nâng cao năng suất lao động,... nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phần mềm này chính là tiếp cận công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng 4.0. Lãnh đạo Tổng công ty, các ban, các đơn vị, kiểm soát được các công việc đã giao, tiến độ và chất lượng xử lý công việc của cấp dưới từ các nguồn công việc (văn bản đến, từ kết luận cuộc họp, từ chỉ đạo trực tiếp và từ hệ thống quy trình, quy định). Kiểm soát và nhắc việc cho Lãnh đạo các cấp và CBCNV các công việc đến hạn giải quyết và quá hạn chưa giải quyết. Từ đó giúp cho việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và xét trả lương hàng tháng chính xác và công bằng hơn.

Trong năm 2018, EVNNPC sẽ đặc biệt quan tâm đến các chương trình nâng cấp phần mềm phục vụ quản lý như: Eoffice 3.0, Quản lý kỹ thuật lưới điện và nguồn điện, KPI… Cũng như nghiên cứu đưa vào hoạt động Cổng thông tin Điện tử.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động