RSS Feed for Chương trình năng lượng xanh TP Hồ Chí Minh đến năm 2015 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 30/05/2023 00:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chương trình năng lượng xanh TP Hồ Chí Minh đến năm 2015

 - UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Chương trình Năng lượng xanh đến năm 2015. Chương trình nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, khuyến khích sử dụng năng lượng mới thân thiện với môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về sử dụng năng lượng tiết kiệm và năng lượng xanh; áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật và khoa học công nghệ nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị, phương tiện cùng với việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu, sử dụng, phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch nhằm bảo vệ môi trường.

 


Chương trình cũng đặt ra chỉ tiêu tiết kiệm điện trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 là 2% so với sản lượng điện thương phẩm. Riêng trong năm 2012 sản lượng điện tiết kiệm phấn đấu đạt 400 triệu kWh.

Về phát triển nguồn điện từ năng lượng mới, năng lượng tái tạo, TPHCM phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ công suất điện từ năng lượng mới, năng lượng tái tạo chiếm hơn 1% công suất tiêu thụ toàn TP, tương đương 48MW (theo quy hoạch điện lực TP, đến năm 2015 công suất tiêu thụ toàn TP là 4.800MW).

Trong giai đoạn từ năm 2007 - 2011, TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng. Cụ thể đã tiết kiệm hơn 1.043 triệu kWh điện, chiếm hơn 1,2% sản lượng điện thương phẩm, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2011 là năm có sản lượng điện tíết kiệm toàn TP cao nhất đạt 391,3 triệu kWh điện, chiếm 2,5% điện thương phẩm và tăng 76% so với cùng kỳ.


NangluongVietnam

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động