RSS Feed for Chuẩn bị thẩm định địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 15/06/2024 17:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chuẩn bị thẩm định địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

 - Ngay sau khi chính thức ra mắt, các thành viên Hội đồng An toàn Hạt nhân Quốc gia đã thảo luận về các nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm theo quy định trong Luật Năng lượng Nguyên tử về chính sách và chuẩn bị thẩm định an toàn địa điểm nhà máy điện hạt nhân.

Các thành viên Hội đồng An toàn Hạt nhân Quốc gia đã cùng nhau thảo luận về Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng và kế hoạch từ nay đến năm 2014. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng thảo luận về các nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm theo quy định trong Luật Năng lượng Nguyên tử về chính sách, biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân trong sử dụng năng lượng nguyên tử và chuẩn bị thẩm định an toàn địa điểm nhà máy điện hạt nhân.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân đã đề xuất xây dựng chương trình hành động quốc gia về bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2012. Đồng thời đề xuất kế hoạch làm việc của Hội đồng để xử lý báo cáo trung gian của tư vấn khảo sát địa điểm, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Hội đồng An toàn Hạt nhân Quốc gia, được thành lập theo Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 7/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ - là cơ quan tư vấn giúp Thủ tướng trong chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về bảo đảm an toàn hạt nhân.

Hội đồng An toàn Hạt nhân Quốc gia với sự tham gia của các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường (gồm 11 thành viên - do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân làm chủ tịch).

NangluongVietnam 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động