RSS Feed for Bước đột phá trong quản lý vận hành lưới điện 110kV miền Bắc | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 11/12/2023 22:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bước đột phá trong quản lý vận hành lưới điện 110kV miền Bắc

 - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết: Tháng 11/2018 đánh dấu bước đột phá trong quản lý vận hành lưới điện 110kV miền Bắc khi Tổng công ty đã bàn giao quản lý vận hành lưới điện 110 kV từ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc về các công ty điện lực trực thuộc theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhằm bảo đảm hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Điện lực miền Bắc: Hướng đến dịch vụ ngày càng hoàn hảo [Kỳ cuối]
EVNNPC bàn giao lưới điện 110kV về các công ty điện lực

Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ tháng 12, EVNNPC cho biết: Trong tháng 11/2018, EVNNPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội lớn trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. 

Sản lượng điện phẩm tháng 11/2018 ước đạt 5.528,58 triệu kWh, tăng 12,21% so với cùng kỳ năm 2017; lũy kế 11 tháng năm 2018 đạt 59.034,75 triệu kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tổn thất điện năng tháng 11/2018  là 3,31%. 

Tháng 11, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 167 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 6,01/7 ngày, giảm 0,99 ngày so với quy định.

Lũy kế 11 tháng đầu 2018 toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2107 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,75/7 ngày; giảm 1,25 ngày so với quy định. 

Trong tháng vừa qua Tổng công ty đã đóng điện được 4 dự án 110kV với năng lực tăng thêm năng lực tăng thêm 166MVA và 2km ĐZ110kV, đồng thời khởi công 9 dự án ĐZ và TBA 110kV cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 

Tháng 12/2018, Tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, triển khai hiệu quả các hoạt động nhân dịp Tháng tri ân khách hàng, Ngày truyền thống Ngành điện và hưởng ứng sự kiện Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động