RSS Feed for Bộ Công Thương trả lời kiến nghị VEA về ‘giá FIT cho điện gió, mặt trời’ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 08:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bộ Công Thương trả lời kiến nghị VEA về ‘giá FIT cho điện gió, mặt trời’

 - Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) vừa có văn bản trả lời Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) về kiến nghị “Kéo dài cơ chế giá FIT cho điện gió, điện mặt trời” (theo Phiếu chuyển số 2040/PC-VPCP ngày 7/12/2020 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Công Thương).


Tiền sử dụng biển đối với điện gió ở Việt Nam được quy định thế nào?


Dưới đây là nguyên văn nội dung trả lời kiến nghị của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) với Hiệp hội Năng lượng Việt Nam:

1/ Về cơ chế phát triển điện gió

Ngày 9/4/2020, Bộ Công Thương đã có công văn 2491/BCT-ĐL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khó khăn trong đầu tư phát triển điện gió tại các địa phương và kiến nghị, đề xuất kéo dài cơ chế giá điện gió cố định tại Quyết định 39 và ngày 26/6/2020 có công văn 4649/BCT-ĐL báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải trình ý kiến bộ, ngành về đề xuất kéo dài cơ chế giá điện gió cố định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 6155/VPCP-CN ngày 29/7/2020), Bộ Công Thương đã có công văn 8159/BCT-ĐL ngày 28/10/2020 gửi các bộ, ngành xin ý kiến góp ý về dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án giải quyết khó khăn trong đầu tư xây dựng các dự án điện gió (có tính toán, dự kiến giá điện gió). Trên cơ cở ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2/ Về cơ chế phát triển điện mặt trời

Trong thời gian qua, cơ chế hỗ trợ giá cố định do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 26/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển điện mặt trời, phù hợp với thị trường mới như ở Việt Nam.

Tuy nhiên, chính sách giá FIT có một số hạn chế chủ yếu sau:

Thứ nhất: Các dự án tập trung phát triển tại khu vực có tiềm năng bức xạ mặt trời tốt dẫn đến quá tải lưới điện tại một số khu vực, ảnh hưởng đến ổn định lưới điện, gia tăng cạnh tranh về đất đai.

Thứ hai: Cơ chế quyết định giá có hạn chế trong kiểm soát quy mô và kế hoạch phát triển nguồn và hệ thống; đồng thời mức giá mua bán điện mặt trời khó có thể phản ánh sát và kịp thời sự thay đổi giá công nghệ của thị trường.

Theo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, trong ba năm qua, lĩnh vực điện mặt trời tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, tổng công suất lắp đặt tăng nhanh, thị trường sản xuất thiết bị, cung cấp dịch vụ mở rộng. Vì vậy, chính sách và quy định về phát triển điện mặt trời cần được xem xét, nghiên cứu điều chỉnh hướng tới tiệm cận thị trường cạnh tranh, đồng thời đảm bảo tăng cường hiệu quả quản lý, đầu tư và vận hành hệ thống ổn định, chất lượng. Việc nghiên cứu, hoàn chỉnh cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá (ngược) giá điện là cần thiết, phù hợp với xu hướng trên thế giới.

Thực hiện quy định tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 26/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 221/TB-VPCP ngày 1/7/2020 của Văn phòng Chính phủ), trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Công Thương hiện đang hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đấu giá phát triển điện mặt trời./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động