RSS Feed for 100 triệu EUR nâng cao Hiệu quả năng lượng thành thị | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/12/2023 06:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

100 triệu EUR nâng cao Hiệu quả năng lượng thành thị

 - Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ quán Đức và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) đã ký hiệp định vay cho Dự án Hiệu quả năng lượng khu vực thành thị.

500 triệu USD nâng cao lưới truyền tải điện
WB tiếp tục hỗ trợ EVN nâng cao năng lực tài chính

Ông Christian Haas - Giám đốc văn phòng KfW Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung ký Hiệp định.

Hiệp định vay cho Dự án Hiệu quả năng lượng khu vực thành thị, Chính phủ Đức thông qua KfW cam kết tài trợ cho Việt Nam 100 triệu EUR theo điều kiện vay phát triển, nhằm mục tiêu xây dựng và củng cố lưới điện 110kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung và hạ áp nông thôn sau tiếp nhận; giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng và tiêu chuẩn an toàn điện tại hai địa bàn Tp. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi lễ, hai bên đã ký Hiệp định hợp tác tài chính năm 2013 - 2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức nhằm cụ thể hóa các cam kết tài chính của Chính phủ Đức tại các kỳ họp đàm phán, đồng thời tạo khung pháp lý để ký kết và thực hiện các hiệp định tài chính cụ thể cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay phát triển của Đức. Với Hiệp định này, Chính phủ Đức cam kết dành cho Việt Nam tổng cộng 70,5 triệu EUR vốn vay và 8 triệu EUR vốn viện trợ.

Với việc ký Hiệp định vay cho Dự án Hiệu quả năng lượng khu vực thành thị, Chính phủ Đức tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ hợp tác tài chính phát triển với Chính phủ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, củng cố vị trí là nhà tài trợ song phương lớn thứ ba (sau Nhật Bản và Pháp) cho Việt Nam; KfW tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quan trọng trong quan hệ hợp tác tài chính phát triển này.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động