Điện lực

Quảng Nam đề xuất thêm 4 dự án thủy điện vào quy hoạch

07:35 |29/06/2017

 - 

Sở Công Thương Quảng Nam vừa đề xuất UBND tỉnh này bổ sung thêm vào quy hoạch 4 dự án thủy điện nằm trên địa bàn huyện Nam Trà My gồm: Thủy điện Trà Linh 1, Thủy điện Tăk Lê, Thủy điện Nước Là và Thủy điện Trà Leng. Đồng thời đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh các dự án thủy điện: Nước Xa và Bồng Agrồng.

Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 1)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 2)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 3)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 4)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 5)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 6)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 7)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 8)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 9)

Cụ thể: Thủy điện Trà Linh 1 (xã Trà Linh và Trà Cang), với công suất lắp máy 26,2MW, điện lượng dự kiến 80,36 triệu kWh/năm. Thủy điện Tăk Lê (xã Trà Nam), với công suất lắp máy 11,6MW, điện lượng dự kiến 34,98 triệu kWh/năm. Thủy điện Nước Là trên suối Nước Là (xã Trà Vân và Trà Don), với công suất lắp máy 11,0MW, điện lượng dự kiến 38,62 triệu kWh/năm. Thủy điện Trà Leng (xã Trà Leng) với công suất lắp máy 30,0MW, điện lượng dự kiến là 80,36 triệu kWh/năm.

Bên cạnh đề xuất bổ sung các dự án vào quy hoạch, Sở Công Thương Quảng Nam đề xuất UBND tỉnh này đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh các dự án thủy điện: Nước Xa (xã Trà Mai, Nam Trà My) và Bồng Agrồng (xã A Tiêng, Tây Giang).

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3