RSS Feed for Ủy ban Quản lý vốn đề xuất ‘chấm dứt hoạt động’ A0 và một số công ty nhiệt điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 03:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ủy ban Quản lý vốn đề xuất ‘chấm dứt hoạt động’ A0 và một số công ty nhiệt điện

 - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, Ủy ban đề xuất EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các tổng công ty truyền tải, phân phối, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức, đồng thời đề xuất chấm dứt hoạt động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4...
Hệ thống điện ‘bị bỏ quên’ ở Nam Phi và bài học cho chúng ta Hệ thống điện ‘bị bỏ quên’ ở Nam Phi và bài học cho chúng ta

Như chúng ta đều biết, ngày 9/2/2023, Tổng thống Nam Phi tuyên bố tình trạng “thảm họa quốc gia” vì thiếu điện. Trong khi đó, hệ thống điện của quốc gia này đã từng khá mạnh, có quy mô tương đương với hệ thống điện của Việt Nam hiện nay. Chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam phân tích quá trình phát triển hệ thống điện Nam Phi để tìm nguyên nhân và rút ra bài học cho chúng ta.

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp: Mục tiêu của Đề án là phát triển EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả, có lãi, bảo toàn vốn chủ sở hữu Nhà nước đầu tư và vốn EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trên cơ sở rà soát các nội dung của Đề án, tổng hợp đề xuất của EVN và ý kiến của các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt một số nội dung cơ bản như sau:

1/ Về việc phê duyệt doanh mục doanh nghiệp thuộc EVN thực hiện sắp xếp, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban đề nghị để Công ty mẹ - EVN tiếp tục là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong số đó, các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ chế Công ty mẹ - EVN gồm:

- Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hoà Bình, Thủy điện Ialy, Thủy điện Trị An, Thủy điện Tuyên Quang, Thủy điện Sê San, Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát.

- Ban Quản lý dự án điện 1, 2, 3.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN.

- Công ty Mua bán điện.

- Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT.

- Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN.

- Trung tâm Thông tin Điện lực.

Doanh nghiệp do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm:

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Các tổng công ty điện lực: Miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

- Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức.

Với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), đề án đưa ra lộ trình tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia, chấm dứt hoạt động của A0.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho rằng: Việc EVN đề xuất thành lập Công ty TNHH MTV giai đoạn này là để đáp ứng tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam và tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Công ty Nhiệt điện Thái Bình, sẽ thành lập Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thái Bình, chấm dứt hoạt động của Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Còn đối với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, sẽ thành lập Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, chấm dứt hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Doanh nghiệp do EVN nắm trên 50% vốn điều lệ gồm các công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, 2, 4. Đề án đưa ra kế hoạch thực hiện cổ phần hoá tại Tổng Công ty Phát điện 1, EVN sẽ nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ. Giảm tỉ lệ sở hữu của EVN tại Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP và Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, EVN nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ.

Còn doanh nghiệp do EVN nắm dưới 50% vốn điều lệ là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP và Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3.

Về xây dựng lại phương án quản trị tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đề nghị xây dựng phương án cơ cấu lại tài chính và tăng cường công tác quản trị tài chính tại EVN. Theo đó, yêu cầu nghiên cứu cơ chế tài chính của EVN trong giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, xây dựng phương án tách bạch về tổ chức và hạch toán chi phí của bộ phận phân phối , bán lẻ thuộc các tổng công ty điện lực.

Mặt khác, xây dựng cơ chế giá bán buôn điện giữa Công ty mẹ - EVN với các đơn vị kinh doanh phân phối điện phù hợp với cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện theo cơ chế thị trường. Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.

Đối với phương án cơ cấu lại nhân sự, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp yêu cầu triển khai thực hiện thí điểm mô hình tập trung tại Công ty mẹ - EVN và Công ty mẹ - các tổng công ty, tập trung đầu mối, giảm lao động quản lý gián tiếp tại cấp quản lý trung gian, đơn vị cấp dưới để đảm bảo tinh gọn bộ máy./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động