RSS Feed for Trên thượng nguồn Mê Kông vẫn tiếp tục xây thủy điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 21:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Trên thượng nguồn Mê Kông vẫn tiếp tục xây thủy điện

 - Năm 2016 là năm có nhiều biến động trên lưu vực sông Mê Kông. Các nước thượng nguồn vẫn tiếp tục xây dựng các công trình thủy điện trên dòng sông Mê Kông đã tác động tiêu cực đến cùng hạ lưu rộng lớn.

Lào chuẩn bị xây thủy điện thứ ba trên dòng Mê Kông
Tái lập BQL lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là cần thiết

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam cho biết, trong năm 2016, tổ chức này đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đã triển khai các hoạt động tham mưu kịp thời và hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Chính phủ trong hợp tác Mê Kông. 

Trong đó, hoàn thiện các kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện trong dòng chính sông Mê Kông. Đề xuất các định hướng tiếp theo cho công tác nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất xây dựng các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông cho thời kỳ 5 năm 2016 - 2020. Phối hợp với các cơ quan chuyên ngành thu thập số liệu, phân tích, chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân, đánh giá tác động và kiến nghị giải pháp khắc phục khô hạn, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, Văn phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các tác động của dự án thủy điện trên dòng chính và dòng nhánh sông Mê Kông và nghiên cứu chiến lược hợp tác Mê Kông trong xu thế phát triển mới của lưu vực. Tăng cường vai trò của Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam trong hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại các vùng lưu vực sông Mê Kông của Việt Nam. Điều tra môi trường nước vùng hạ lưu vực sông Mê Kông. 

Ngoài ra, đơn vị này đã tích cực tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện Tuyên bố thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó đã nỗ lực phối hợp với các nước triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Thực hiện Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu hạ lưu vực sông Mê Kông và Kế hoạch hành động của Ủy hội.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, năm 2016 là năm có nhiều biến động trên lưu vực sông Mê Kông, với ảnh hưởng mạnh mẽ của các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra hiện tượng hạn hán lịch sử trên toàn lưu vực và xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô.

Mặt khác, các nước thượng nguồn vẫn tiếp tục xây dựng các công trình trên dòng sông Mê Kông gây ảnh hưởng đến hạ lưu.  

Do vậy, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam tập trung thực hiện tốt ba nội dung:

Một là, tiếp tục tham mưu kịp thời và hiệu quả giúp lãnh đạo Đảng và Chính phủ đưa ra các chiến lược tăng cường hợp tác với các nước trong Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế nhằm chia sẻ lợi ích trong khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông.

Hai là, chủ động đẩy mạnh hợp tác với các nước trong Ủy hội trong xây dựng thể chế, triển khai các chương trình, dự án, quan trắc tài nguyên nước và chia sẻ thông tin nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đối với hạ nguồn sông Mê Kông.

Ba là, phối hợp với các địa phương, đánh giá tác động của các hoạt động tại thượng nguồn sông Mê Kông đối với đời sống và sản xuất của người dân tại hạ nguồn. Đồng thời, chủ động đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời cho địa phương.

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động