RSS Feed for Tổng công ty Phát điện 1 trên chặng đường mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 14:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng công ty Phát điện 1 trên chặng đường mới

 - Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/2013, đến nay, Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) vừa tròn 5 tuổi. Năm năm - một quãng thời gian hết sức ngắn ngủi đối với một đơn vị sản xuất, kinh doanh mang tính đặc thù về sản xuất điện, nhưng với sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên, GENCO1 đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong "bước đi đầu tiên", góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chuẩn bị có thêm 81 nhà máy điện tham gia thị trường điện
Thủy điện Đa Nhim đạt hệ số sử dụng trên 100%
Vai trò và tầm quan trọng các dự án thủy điện của EVN

Dự án nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải do GENCO1 quản lý.  Ảnh: Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Bước đi "đầu tiên"

Ra đời trong thời điểm đất nước đang có sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ chế, chính sách, nhiều bộ luật mới được sửa đổi và đưa vào thi hành, các tiêu chuẩn yêu cầu về môi trường được nâng cao. Bên cạnh đó là nền kinh tế bị nhiều yếu tố chi phối như: lạm phát, lãi suất cao, giá cả nhiên liệu, vật tư thiết bị có xu hướng tăng; các ảnh hưởng do biến đổi khí hậu đã tác động không nhỏ đến hoạt động của Tổng công ty.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành và đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBVNV, GENCO1 đã từng bước vượt qua các khó khăn, thách thức và đạt được những bước tiến vững chắc trong quá trình xây dựng, phát triển.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất lao động nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, tạo lợi thế cạnh tranh, GENCO1 đã bám sát sự chỉ đạo của EVN, nhanh chóng triển khai, thực hiện có hiệu quả các đề án góp phần tạo cú hích cho đơn vị trên bước đường đi tới.

Cùng với việc cân đối giao chỉ tiêu cho từng đơn vị phù hợp với đặc thù, khả năng và điều kiện thực tế, GENCO1 thường xuyên nắm bắt tình hình để có những chỉ đạo kịp thời, định hướng cho các đơn vị giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Tổng công ty còn ban hành đầy đủ các quy chế nội bộ được áp dụng trong tất cả mọi lĩnh vực hoạt động từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên

Trong 5 năm qua, đặc biệt là từ năm 2015 đến đầu năm 2016 là cao điểm của hiện tượng Ennino, các hồ chứa không tích đủ nước, buộc các nhà máy thủy điện phải dừng hoạt động để dành nước phục vụ vùng hạ du, buộc Tổng công ty  phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tăng giờ hoạt động của các nhà máy nhiệt điện nhằm đảm bảo chỉ tiêu sản lượng điện theo kế hoạch đề ra. Nếu như năm 2013, năm đầu thành lập, tổng sản lượng điện sản xuất chỉ đạt trên 14 tỷ kWh, đến năm 2016 tăng lên gần 23 tỷ kWh. Năm 2017, kỷ niệm  5 năm Tổng công ty thành lập, sản lượng điện đã đạt con số trên 26 tỷ kWh, đưa tổng sản lượng điện sản xuất trong 5 năm đạt trên 90 tỷ kWh.

Sản xuất phát triển, kinh doanh của Tổng công ty cũng mang lại những kết quả khả quan. Đến hết tháng 12/2017, kết thúc kế hoạch 5 năm, tổng doanh tu đạt 128.338 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị hạch toán phụ thuộc đạt 72.586 tỷ đồng, công ty con và cổ phần, liên kết đạt 55.801 tỷ đồng. Có thể nói, những kết quả về sản xuất, kinh doanh của GENCO1 trong 5 năm qua là rất đáng được ghi nhận.

Một nhiệm vụ hết sức khó khăn và nhạy cảm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp là công tác giải quyết lao động dôi dư. Thế nhưng, nhờ có những chính sách phù hợp, GENCO1 đã tiến hành sắp xếp, bố trí lại lao động và giải quyết chế độ cho gần 290 lao động dôi dư tại Nhà máy Nhiệt  điện Uông Bí một cách thấu tình đạt lý. Để tiếp tục tiến hành cổ phần hóa, GENCO1 đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp giúp người lao động hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và các mặt tích cực của chủ trương chính sách và các chế độ ưu đãi của Tổng công ty để từ đó tạo sự đồng thuận cao của người lao động.

Thực hiện khẩu hiệu "Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất", 5 năm qua công tác an toàn vệ sinh lao động được là một trong các nhiệm vụ quan trọng được Tổng công ty đặc biệt quan tâm. Cùng với việc thành lập Ban An toàn chuyên trách, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATLĐ, chủ động phòng chống, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, GENCO1 còn phát động các chương trình thi đua tìm hiểu về kiến thức an toàn vệ sinh lao động, nên trình trạng mất an toàn lao động trong Tổng công ty được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, GENCO1 luôn thu xếp đủ nguồn vốn, giải ngân kịp thời để các dự án thực hiện đúng tiến độ. Từ 2013 đến nay, tổng giá trị đầu tư đạt gần 75.000 tỷ đồng. Hiện tại các dự án nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải do GENCO1 quản lý đều đã đi vào vận hành thương mại, vận hành ổn định, hàng năm đóng góp hơn 10 tỷ kWh cho hệ thống, góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ cung ứng điện cho các tỉnh phía Nam theo yêu cầu của EVN.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị đầu tư cũng được Tổng công ty xúc tiến triển khai. Đáng quan tâm là các dự án năng lượng tái tạo như: dự án điện gió tỉnh Trà Vinh và Bến Tre, dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện Đồng Nai dự kiến triển khai vào đầu năm 2018 và dự án năng lượng mặt trời trên hồ Thủy điện Đa Mi dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành vào giữa năm 2019.

Sản xuất kinh doanh gắn với công tác bảo vệ môi trường sinh thái là phương châm sống còn của các nhà máy. Để đáp ứng các quy chuẩn mới yêu cầu về khí thải, chất thải môi trường, cùng với sự phát triển của các đô thị, thời gian qua GENCO1 đã triển khai đầu tư, nâng cấp các hệ thống thiết bị nhằm đáp ứng được các yêu cầu đề ra tại các nhà máy. Hiện nay, GENCO1 đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống khử NO1, thay đổi nhiên liệu dầu FO sang DO tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí, xây dựng đường ống xuất tro, xỉ tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1. Tuy đang còn nhiều việc phải làm, nhưng đó là những tín hiệu tích cực trong công tác cấp bách bảo vệ môi trường hiện nay tại các nhà máy nhiệt điện than.

Thực hiện chủ trương của EVN về tối ưu hóa chi phí, từ năm 2014 đến nay, Tổng công ty đã tiến hành những bước đi thích hợp và mang lại hiệu quả rất khả quan, năm sau tốt hơn năm trước. Cụ thể năm 2015 so với 2014 doanh thu Công ty mẹ tăng 60,8%; số lượng sự cố dừng thiết bị giảm 52%. Đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện suất tiêu hao nhiên liệu năm sau giảm hơn năm trước. Theo đó, chi phí sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng giảm nhờ hạn chế chỉ định thầu, tăng cường đấu thầu và chào giá cạnh tranh, vv…

Tuy mới đưa vào thực hiện từ năm 2016, nhưng đề án nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động tại Tổng công ty đã được cán bộ, công nhân viên hưởng ứng tích cực. Qua 2 năm thực hiện, GENCO1 đã xây dựng được các giải pháp bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phát điện theo định hướng lấy độ tin cậy làm trung tâm, xây dựng các danh mục giám sát, dự phòng chiến lược, xây dựng các định mức chi phí, thực hiện giải quyết lao động dôi dư gắn với tuyển dụng lao động mới. Từ đó, độ tin cậy vận hành của các nhà máy nhiệt điện cao hơn so với trước; các đơn vị tham gia thị trường phát điện cạnh tranh hoạt động hiệu quả, doanh thu tham gia thị trường điện cao hơn doanh thu theo hợp đồng mua bán điện.

Hiện nay, GENCO1 đã cơ bản hoàn thành xây dựng và trình EVN triển khai thực hiện các đề án thành phần. Cụ thể như: Đề án đầu tư, cải tạo, nâng cấp các nhà máy hiện có; Đề án thành lập công ty sửa chữa nhiệt điện GENCO1; Đề án hệ thống công nghệ thông tin điều hành quản lý, thị trường điện; Đề án cổ phần hóa GENCO1; Đề án mô hình Ban quản lý dự án; Đề án tăng năng suất lao động của GENCO1; Đề án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đốt than trộn trong nước và nước ngoài để giảm chi phí nhiên liệu.

Nét nối bật trong công tác quản trị điều hành theo tinh thần chỉ đạo của EVN tại GENCO1 là việc đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng khoa học 4.0 bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị. Hiện tại, GENCO1 đã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, phần mềm quản lý nhân sự (HRMS), hệ thống E-office 3.0… và đang tiếp tục hoàn thiện, triển khai áp dụng hệ thống phần mềm quản lý tài chính (ERP).

Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng cuộc sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, Tổng công ty cũng là một trong những đơn vị thành viên thuộc EVN làm tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng. Tổ chức gặp mặt động viên những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa cho các giai đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt biệt trên địa bàn; tổ chức gặp mặt, tri ân khách hàng đã có đóng góp vào sự phát triển sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Để làm tốt hơn nữa công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng, Tổng công ty đang phối hợp cùng Tập đoàn, và các đơn vị thành viên của EVN xây dựng mô hình công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng nhằm tiếp tục tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giảm thiểu tối đa các thông tin bất lợi, kịp thời xác minh và đính chính các thông tin không chính xác.

Có thể khảng đinh, qua 5 năm xây dựng và phát tiển, Tổng công ty Phát điện 1 đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đáng kể, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, GENCO1 cũng đã nghiêm khắc nhìn thẳng vào những hạn chế trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản, môi sinh môi trường, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian  tới.

GENCO1 luôn quan tâm và làm tốt công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than. Ảnh: Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Những giải phát căn cơ cho tương lai tới

Từ thực tiễn sinh động của 5 năm đầu xây dựng và phát triển, bám sát sự chỉ đạo của EVN, Tổng công ty Phát điện 1 đã nhất quán xây dựng mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020 đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả và tăng năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các nhà máy trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải vào vận hành thương mại; lành mạnh hóa tài chính; hoàn thiện cổ phần hóa Tổng công ty.

Để đạt được mục tiêu trên, GENCO1 đã thống nhất đề ra các giải pháp thiết thực, đồng bộ trên các lĩnh vực hoạt động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành.

Đối với công tác vận hành, GENCO1 tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện các đề án, chỉ tiêu hiệu quả hàng năm và đề án nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động tại các đơn vị, nhằm chủ động tháo gỡ các khó khăn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ động hơn trong công tác quản lý, vận hành thiết bị, đảm bảo hệ thống thiết bị vận hành ổn định, giảm tối gia gián đoạn trong quá trình sản xuất, tăng hiệu quả hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh. Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cần chuyển sang mô hình bảo dưỡng - lấy độ tin cậy vận hành là trung tâm, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá thiết bị sau bảo dưỡng. Tích cực đào tạo để nâng cao trình độ, kỹ năng CBCNV trong Tổng công ty, chuyển dần sang công tác đào tạo chuyên sâu - lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu chính. Nâng cấp, cải tạo hệ thống thiết bị hiện có để đáp ứng được các yêu cầu về môi trường, AT-VSLĐ hiện tại cũng như trong tương lai, tăng cường ứng dụng CNTT và hệ thống quản trị hiện đại vào điều hành sản xuất để hiệu quả hơn trong quản lý điều hành tăng tính cạnh tranh của GENCO1 với các đơn vị phát điện khác.

Để thực hiện lành mạnh hóa công tác tài chính, GENCO1 đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các công ty con và cổ phần, liên kết trong năm 2018, tiến hành thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Thác Mơ, Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam và Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc. Phối hợp với EVN thương thảo với các tổ chức tín dụng để thoái vốn tại các công ty cổ phần: Nhiệt điện Quảng Ninh, Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Hạn chế đầu tư các dự án mới cho tới khi tình hình tài chính của Tổng công ty được cải thiện. Sớm xây dựng và ban hành định mức nhiên liệu tồn kho để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong Tổng công ty. Xây dựng các giải pháp để rút ngắn quá trình thanh toán tiền điện giữa Công ty Mua bán điện/EVN với Tổng công ty, đảm bảo có đủ chi phí để thanh toán tiền nhiên liệu, tránh để phát sinh chi phí lãi trả chậm trong các hợp đồng mua bán than.

Hiện nay tiến độ thực hiện công tác cổ phần hóa Tổng công ty đang được gấp rút triển khai, bám sát theo tiến độ điều chỉnh đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Đặc biệt là việc phối hợp với đơn vị tư vấn sớm hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp sau khi có điều chỉnh (bổ sung Nhiệt điện Nghi Sơn 1 về GENCO1 và thay đổi thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp). Tiếp tục đẩy nhanh công tác thoái vốn tại các công ty con và công ty cổ phân, liên kết. Tiếp tục phối hợp với các địa phương lên phương án thực hiện để triển khai thực hiện phương án sử dụng đất sau khi phê duyệt.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã được EVN bàn giao về hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Phát điện 1. Ảnh: Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Song cùng với các giải pháp căn cơ, Tổng công ty Phát điện 1 đã đề ra các biện pháp cụ thể, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức thi đua lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đơn vị.

Năm năm - một chặng đường còn hết sức ngắn ngủi để nói về sự phát triển của một GENCO. Đặc biệt đối với đơn vị ra đời, phát triển trong bối cảnh kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế có nhiều biến động, phải đối mặt với biết bao khó khăn thách thức, mà vẫn vững vàng đi lên, ghi dấu ấn bằng những thành tích là điều không phải ai cũng làm được. Đó cũng là sự thể hiện quyết tâm chỉ đạo của EVN, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV Tổng công ty Phát điện 1 trên bước đường hội nhập và phát triển. Thành  công đó cũng chính là hành trang, là  động lực để GENCO1 tiếp tục vững bước trên chặng đường mới.

TRẦN VŨ THÌN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động