RSS Feed for Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 8 khâu đột phá | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 18/06/2024 12:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 8 khâu đột phá

 - Mục tiêu đến năm 2020, EVN sẽ là TOP 4 ở khu vực Đông Nam Á, Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng cần xác định 8 khâu đột phá: đột phá nâng cao chất lượng hạ tầng lưới điện; đột phá trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, hiện đại; đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh...

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Tạo đột phá mới

Hoàn thành kế hoạch 2011-2015, với tăng trưởng 13,4%/năm

Năm 2015, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện các nhiệm vụ SXKD và đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế trong nước tiếp tục ổn định, tăng trưởng điện khu vực miền Bắc ở mức cao. Toàn thể CBCNV Tổng công ty đã lao động với khí thế phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, trong đó tập trung thực hiện chủ đề của năm là “Năng suất và Hiệu quả” với những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu là: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính của kế hoạch 5 năm 2011-2015 đạt mức cao nhất. Sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Năm 2015, Tổng công ty đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng điện thương phẩm năm 2015 của EVNNPC đạt  44,778 tỷ kWh, tăng trưởng 14,4% so với năm 2014, (cao hơn 998 triệu kwh so với KH); Giá bán điện bình quân đạt 1.543,1 đ/kWh, tăng 13,1 đ/kWh so với KH (1530 đ/kWh); Tỷ lệ tổn thất điện năng 6,68% (giảm 0,22% so với kế hoạch EVN giao đầu năm).

Với việc cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, các dịch vụ công khai minh bạch, điểm đánh giá độ hài lòng khách hàng các công ty điện lực đều tăng năm sau so với năm trước, cụ thể, năm 2015 đã đạt bình quân khu vực ngoài sinh hoạt 7,1 điểm và khu vực sinh hoạt 7,03 điểm.

Với kết quả thực hiện năm 2015, tổng kết chung cả giai đoạn 2011-2015, Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện trên địa bàn quản lý, vượt kế hoạch EVN giao hàng năm. Tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2011-2015, bình quân 13,4% năm. Cấp điện cho CN-XD tăng 14,2%/năm; cho quản lý tiêu dùng tăng 11,6%/năm; cho TM-DV tăng 23,6%; cho nông - lâm nghiệp tăng 9,5%/năm và thành phần khác tăng 13,5%.

Tổng công ty và các đơn vị đã nỗ lực, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quản lý và kỹ thuật để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng từ 8,3% năm 2011 xuống 6,68% năm 2015 (mặc dù giai đoạn này Tổng công ty vẫn thực hiện tiếp nhận và phải chịu thêm tổn thất lưới điện hạ áp nông thôn). Vượt qua những khó khăn như nắng nóng đột biến kéo dài gây quá tải trầm trọng hệ thống phân phối điện tại nhiều khu vực, nhu cầu sử dụng điện trong công nghiệp tăng cao đột xuất ở một số địa bàn Tổng công ty quản lý, tỷ giá hối đoái về cuối năm tăng cao làm tăng chênh lệch tỷ giá... Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, tạo đà vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển 5 năm 2016-2020.

Công tác quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện và an toàn lao động đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; công tác đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, các dự án, công trình hoàn thành đi vào vận hành đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm 2011-2015, Tổng công ty đã đầu tư 38.538 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với khối lượng thực hiện trong 5 năm 2006-2010. Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, phát triển lưới điện trong kế hoạch 5 năm. Các dự án đầu tư của EVN NPC phù hợp với Quy hoạch được duyệt, được tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng các quy định quy phạm pháp luật của Nhà nước về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các dự án đảm bảo chất lượng xây dựng và tính hiệu quả. Trong kế hoạch ĐTXD 5 năm 2011-2015, Tổng công ty đã thực hiện quản lý, cân đối vốn đầu tư theo kế hoạch hàng năm và trung hạn, phân bổ hợp lý vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết. Công tác thu xếp vốn cho đầu tư xây dựng đạt được kết quả xuất sắc.

Bám sát tiêu chí “Năng suất - Hiệu quả"

Năm 2016, thực hiện chủ đề ”Năng suất - Hiệu quả”, EVNNPC tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra về công tác tối ưu hóa chi phí (TUHCP) và nâng cao hiệu quả quản lý lao động theo chỉ đạo của EVN.

Tổng công ty đã giao các chỉ tiêu nhiệm vụ TUHCP năm 2016 cùng với các chỉ tiêu kế hoạch năm cho tất cả các đơn vị, ban hành Bảng tiêu chuẩn chấm điểm TUHCP năm 2016 và Qui chế khuyến khích thực hiện TUHCP, trong đó kết quả thực hiện TUHCP được gắn với quĩ lương, quỹ khen thưởng, danh hiệu thi đua của từng đơn vị và của viên chức quản lý.

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, chi phí, ban hành định mức chi phí khâu phân phối điện của cho các đơn vị thành viên; Xây dựng định mức hàng tồn kho tối ưu; Ban hành chế độ lập báo cáo quản trị dòng tiền định kỳ hàng tháng tại các đơn vị.

Trong lĩnh vực lao động, đào tạo, toàn Tổng công ty đã giảm thực 406 lao động (không kể điều chuyển lao động từ lĩnh vực SXKD điện sang lĩnh vực SXKD khác). Triển khai các giải pháp quan trọng trong công tác quản trị nhân lực như: Triển khai hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự (HRMS) phiên bản nâng cấp đến tất cả các đơn vị thuộc NPC; Triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI.

EVNNPC đã hoàn thành xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020”, trong đó xác lập các mục tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng xuất lao động phải đạt được tới năm 2020; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu của đề ra.  Năng suất lao động SXKD điện của EVNNPC đã tăng 16% , đạt 1,73 triệu kWh/người năm 2015, bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng trên 10%/năm. Lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh điện của Công ty mẹ-EVNNPC và 3 Công ty TNHH MTV Điện lực đạt lợi nhuận cao hơn kế hoạch. Tổng Công ty bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước. Vốn điều lệ của Tổng Công ty đến 31/12/2015 là 17.104 tỷ đồng, tăng 2,44 lần so với vốn điều lệ năm 2010 (7000 tỷ đồng).

8 khâu đột phá

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016, ngày 15/1/2016, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An đã biểu dương những thành tích mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được. Tổng Giám đốc EVN nhất mạnh, việc làm lớn nhất, tốt nhất mà EVN nói chung và EVNNPC nói riêng đạt được là đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển KT-XH, không để xảy ra tình trạng thiếu điện.

Tổng Giám đốc Đặng Hoàng An bày tỏ mong muốn, dù trong thời gian qua EVNNPC đã thực sự có những cải cách, đổi mới hiệu quả, tuy nhiên để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu các đề án sẽ thực hiện trong năm 2016, trở thành chim đầu đàn, “anh cả đỏ” của ngành điện Việt Nam như cái nôi đầu tiên hình thành nên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thế hệ lãnh đạo và tập thể CBCNV EVNNPC phải đoàn kết, nỗ lực để thực hiện các giải pháp hiệu quả, đột phá, sáng tạo để các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chất lượng lưới điện, quản lý kỹ thuật vận hành, chất lượng đào tạo, dịch vụ, năng suất lao động, tổn thất, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện,... luôn dẫn đầu.

Tổng Giám đốc EVN cho biết, mục tiêu đến năm 2020 EVN sẽ là TOP 4 ở khu vực Đông Nam Á, Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng cần xác định 8 khâu đột phá: Đột phá nâng cao chất lượng hạ tầng lưới điện, đột phá trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, hiện đại, được đầu tư thích đáng, sáng tạo, đem lại hiệu quả tối ưu. Đột phá trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian ra quyết định. Đây là con đường sống còn và phải coi là khâu trọng yếu của việc nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh. Nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ khách hàng. Kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng, đầu tư phải rà soát quy hoạch, đảm bảo hiệu quả, tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm. Đột phá trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phải tập trung đào tạo ra lực lượng lao động có nhiệt huyết, khát khao cống hiến, có trình độ chuyên môn lành nghề. Đột phá cuối cùng là vấn đề an toàn lao động, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho lực lượng lao động. TGĐ EVN rất mong muốn và đặt ra mục tiêu NPC phải là đơn vị dẫn đầu ngành, hoặc phải là đơn vị trong TOP đầu của ngành của khu vực.

Với những truyền thống vẻ vang hơn 46 năm xây dựng và trưởng thành, lãnh đạo EVN, EVNNPC tin tưởng với những người cầm lái có tài, có tâm, có đức, con thuyền EVNNPC chở hơn 28.000 CBCNV sẽ đoàn kết đồng lòng chung sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ ngành và EVN giao, thưc sự là một Tổng công ty phân phối lớn mạnh trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động