RSS Feed for Tốc độ gió, bức xạ mặt trời ở Bình Thuận cao và ổn định | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 04/10/2023 16:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tốc độ gió, bức xạ mặt trời ở Bình Thuận cao và ổn định

 - Bình Thuận là địa phương có tiềm năng khá lớn về nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời. Theo nghiên cứu, đánh giá của Sở Công Thương Bình Thuận, giá trị tốc độ gió và bức xạ mặt trời trung bình hàng năm cao và ổn định trong suốt cả năm so với nhiều địa phương khác.

Đề xuất tăng giá mua điện gió đến năm 2020
Quy hoạch điện mặt trời quốc gia: Chỉ lập 1 lần duy nhất

Sở Công Thương Bình Thuận cho biết: Theo Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình Thuận, mục tiêu đến năm 2020, tổng công suất lắp đặt đạt xấp xỉ 700 MW, với sản lượng điện gió tương ứng xấp xỉ 1.500 triệu kWh.

Đến năm 2030, dự kiến công suất lắp đặt tích lũy đạt khoảng 2.500 MW, với sản lượng điện gió tương ứng là 5.475 triệu kWh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bỉnh Thuận có 19 dự án điện gió, với tổng công suất đăng ký đầu tư 1.192,5MW được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

Trong 19 dự án, có 9 dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, với tổng công suất 397,5 MW; 10 dự án đang hoàn chỉnh hồ sơ theo góp ý của các sở, ngành, địa phương trình xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư, tổng công suất đăng ký 671,5 MW.

Trong 9 dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đến nay đã có 3 dự án đi vào hoạt động, với tổng công suất 60 MW, bao gồm: Dự án  Phong Điện 1 Bình Thuận (giai đoạn 1: 30MW), Dự án điện gió Phú Lạc (giai đoạn 1: 24 MW), Dự án điện gió đảo Phú Quý (6 MW); 1 dự án đang triển khai thi công (dự án điện gió Thuận Nhiên Phong công suất 32MW).

Với điện mặt trời, Bình Thuận là địa phương có tiềm năng năng lượng mặt trời thuộc loại cao nhất trong cả nước, số giờ nắng trung bình cao hơn so với số giờ trung bình ở phía Nam, bức xạ nhiệt ổn định, rất phù hợp và thuận lợi để phát triển điện mặt trời.

Theo tính toán, Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Thuận, tổng công suất tiềm năng quy hoạch là 5.321,5MWp.

Dự kiến đến năm 2020, tổng công suất lắp đặt đạt xấp xỉ 828 MW, với sản lượng điện tương ứng khoảng 1.270 triệu kWh. Đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt tích lũy đạt xấp xỉ 2.642 MW, với sản lượng điện tương ứng xấp xỉ 4.055 triệu kWh. Đến năm 2030, tổng công suất lắp đặt tích lũy đạt xấp xỉ 4.520 MW, với sản lượng điện tương ứng khoảng 6.936 triệu kWh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 6 dự án nhà máy điện mặt trời được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư với tổng công suất 380MW; 2 dự án (247,5MW) đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch; 6 dự án (185MW) đã lập hồ sơ quy hoạch điện lực bổ sung để UBND tỉnh trình Bộ Công Thương phê duyệt.

Ngoài ra còn có một số dự án khác đã được UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương cho thực hiện nghiên cứu, khảo sát để lập quy hoạch bổ sung, quyết định chủ trương đầu tư.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động