RSS Feed for Thư chúc mừng của VEA gửi EVN nhân dịp 6 TCty được xếp hạng đặc biệt | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 26/02/2024 12:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thư chúc mừng của VEA gửi EVN nhân dịp 6 TCty được xếp hạng đặc biệt

 - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý xếp hạng đặc biệt đối với 6 tổng công ty trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhân dịp này Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) có Thư chúc mừng gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 6 tổng công ty được xếp hạng.

Nội dung thư:  

HIỆP HỘI
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

---------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015


THƯ CHÚC MỪNG

 

           Kính gửi:         - Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV
 

        - Đồng chí Đặng Hoàng An - Tổng giám đốc

           và các Đ/c Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam


Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý xếp hạng đặc biệt đối với 6 Tổng Công ty trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đúng như đề xuất của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam. Điều này được Đảng, Nhà nước khẳng định vai trò, vị thế, của Tập đoàn nói chung và 6 Tổng công ty nói riêng trong sự nghiệp đảm bảo sự  tồn sinh, sự phát triển của đất nước trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi sau này.

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam hết sức vui mừng trước sự kiện này, Hiệp hội Chúc mừng lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo 6 Tổng công ty và mong muốn Tập đoàn và các đơn vị thành viên của mình nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích trong thời gian tới xứng đáng ở vị thế “đặc biệt” đã được Chính phủ công nhận.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí, chúc sự thành công bền vững trong sự nghiệp phát triển ngành điện lực Việt Nam.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH 
HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Viết Ngãi

 

6 tổng công ty thuộc EVN được xếp hạng đặc biệt

 Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động