RSS Feed for Thủy điện Đại Ninh Thứ ba 26/10/2021 15:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chuyển đổi số tại Thủy điện Đại Ninh

Chuyển đổi số tại Thủy điện Đại Ninh

Bắt đầu chuyển đổi số từ đâu là câu hỏi thường được đặt ra khi nhắc đến chuyển đổi số. Tại Công ty Thủy điện Đại Ninh, chuyển đổi số không phải là câu chuyện ở đâu xa lạ mà gắn bó mật thiết với công việc hàng ngày của tất cả cán bộ công nhân viên, của tất cả các phòng, ban, bộ phận.
Thủy điện Đại Ninh hoàn thành vượt mức tiến độ đại tu tổ máy H2

Thủy điện Đại Ninh hoàn thành vượt mức tiến độ đại tu tổ máy H2

Thực hiện kế hoạch sửa chữa năm 2021, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã tổ chức công tác đại tu tổ máy H2 theo Kế hoạch được A0 duyệt (từ 24/6 - 23/7/2021).
Thủy điện Đại Ninh vượt kế hoạch phát điện 6 tháng đầu năm

Thủy điện Đại Ninh vượt kế hoạch phát điện 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã sản xuất 544,5 triệu kWh, đạt 111,8% kế hoạch 6 tháng mùa khô, và 72,9% kế hoạch năm 2021 do Tổng công ty Phát điện 1 giao, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố thiết bị nghiêm trọng.
Chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Đại Ninh

Chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Đại Ninh

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, là cơ hội cho các doanh nghiệp vượt lên trong cuộc CMCN 4.0. Thực hiện chủ đề năm 2021, để đạt được mục tiêu chung của ngành, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã và đang tích cực triển khai xây dựng và áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh.
Phiên bản di động