RSS Feed for Thủy điện Đại Ninh Chủ nhật 14/07/2024 09:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Đại Ninh

Chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Đại Ninh

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, là cơ hội cho các doanh nghiệp vượt lên trong cuộc CMCN 4.0. Thực hiện chủ đề năm 2021, để đạt được mục tiêu chung của ngành, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã và đang tích cực triển khai xây dựng và áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh.
1 2
Phiên bản di động