RSS Feed for Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư bốn dự án thủy điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 08:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư bốn dự án thủy điện

 - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án thủy điện: Huy Măng, Sơn Trà 1C, Thượng Sơn Tây và Thủy điện Núi Ngang.

Quảng Nam chấp thuận đầu tư Dự án Thủy điện Trà Linh 2
Thống nhất đưa 4 dự án thủy điện ở Nam Trà My vào quy hoạch

Theo đó, ​Dự án Thủy điện Huy Măng do Công ty Cổ phần Thủy điện Huy Măng làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại các xã: Sơn Giang, Sơn Cao (Sơn Hà), với công suất lắp máy 30 MW, gồm 3 tổ máy, điện lượng bình quân hàng năm 124,24 triệu kWh.Tổng vốn đầu tư trên 991 tỷ đồng.

Dự kiến, tháng từ 3/2018 - 3/2020 triển khai thi công dự án và đến quý II/2020 sẽ phát điện.

Dự án Thủy điện Sơn Trà 1C do Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư tại xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) và xã Sơn Lập (Sơn Tây), với công suất lắp máy 9 MW, gồm 1 tổ máy, điện lượng bình quân hàng năm 33,54 triệu kWh.

Tổng vốn đầu tư trên 312 tỷ đồng. Dự kiến, quý II/2018 khởi công xây dựng và đến quý II/2020 sẽ đưa vào vận hành.

Dự án Thủy điện Thượng Sơn Tây do Công ty Cổ phần Thủy điện Sơn Tây làm chủ đầu tư.  Dự án được triển khai tại các xã: Sơn Dung, Sơn Mùa (Sơn Hà), với công suất thiết kế 10 MW, gồm 2 tổ máy, điện lượng bình quân hàng năm 35,02 triệu KWh.

Tổng vốn đầu tư trên 317 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành và phát điện trong tháng 12/2019.

Dự án Thủy điện Núi Ngang do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng HDT làm chủ đầu tư, với công suất thiết kế 7 MW, gồm 2 tổ máy, lượng điện 3,014 triệu KWh/ năm. Tổng vốn đầu tư 19 tỷ đồng.

Dự kiến, từ quý III/2017 đến quý III/2018 hoàn chỉnh thủ tục, thi công xây dựng và đến quý IV/2018 sẽ hoàn thành, phát điện thương mại.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 1)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 2)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 3)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 4)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 5)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 6)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 7)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 8)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 9)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 10)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 11)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 12)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 13)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 14)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 15)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 16)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 17)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 18)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 19)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 20)

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động