RSS Feed for Quan điểm EVN về đàm phán giá điện với chủ đầu tư NLTT chuyển tiếp | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 03/10/2023 04:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quan điểm EVN về đàm phán giá điện với chủ đầu tư NLTT chuyển tiếp

 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản giao Công ty Mua bán điện (EPTC) khẩn trương làm việc với chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp đã gửi hồ sơ đề nghị đàm phán giá điện.
Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi một số QĐ của Chính phủ về điện gió, mặt trời và giá điện Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi một số QĐ của Chính phủ về điện gió, mặt trời và giá điện

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc đề nghị rà soát, xử lý hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển điện gió, mặt trời và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Giải pháp nào cho điện gió, mặt trời chuyển tiếp ở Việt Nam? Giải pháp nào cho điện gió, mặt trời chuyển tiếp ở Việt Nam?

Tính đến hết ngày 5/4/2023, mới có 17 nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp gửi hồ sơ dự án để chuẩn bị cho việc đàm phán hợp đồng mua bán điện và giá điện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trong khi đó, đây là vấn đề các nhà đầu tư rất sốt sắng, bởi vì dự án càng chậm đưa vào vận hành thương mại sẽ khiến chủ đầu tư càng lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Tại sao lại có hiện tượng lệch pha như vậy? Điều gì đã làm cho các nhà đầu tư chậm trễ trong việc cung cấp hồ sơ dự án cho EVN? Dưới đây là phân tích của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Theo đó, EVN đề nghị EPTC thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất: Đối với các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp có hồ sơ đề nghị đám phán giá điện mà kết quá rà soát giá điện trên 50% giá trần của khung giá phát điện quy định tại Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 của Bộ Công Thương, nhưng chủ đầu tư dự án NLTT chuyển tiếp đề xuất áp dụng mức giá tạm thời dưới 50% giá trần của khung giá phát điện quy định tại Quyết định số 21/QĐ-BCT, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013. Về nội dung này, EVN đề nghị EPTC khẩn trương đàm phán, thống nhất mức giá tạm thời cho đến khi hai bên thoả thuận được mức giá điện chính thức, không thực hiện hồi tố, ký biên bản, ký tắt dự thảo hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện hiện hữu.

Thứ hai: Rà soát và ký biên bản với chủ đầu tư các dự án NLTT chuyển tiếp chi tiết các văn bản, thủ tục pháp lý còn thiếu so với yêu cầu của Thông tư số 15/2022/TT- BCT ngày 3/10/2022, cũng như dự kiến thời gian chủ đầu tư dự án NLTT chuyển tiếp hoàn thiện các thủ tục trên. Đồng thời, bổ sung điều khoản về hoàn thiện các thủ tục pháp lý là điều kiện để hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện có hiệu lực.

Thứ ba: EPTC tiếp tục khẩn trương thực hiện đàm phán giá điện chính thức của các dự án NLTT chuyển tiếp theo các chỉ đạo của Bộ Công Thương và của Tập đoàn.

Thứ tư: Yêu cầu EPTC khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về Tập đoàn trước ngày 5/5/2023 để báo cáo Hội đồng Thành viên Tập đoàn và Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động