RSS Feed for Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi một số QĐ của Chính phủ về điện gió, mặt trời và giá điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 03/10/2023 05:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi một số QĐ của Chính phủ về điện gió, mặt trời và giá điện

 - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc đề nghị rà soát, xử lý hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển điện gió, mặt trời và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Giải pháp nào cho điện gió, mặt trời chuyển tiếp ở Việt Nam? Giải pháp nào cho điện gió, mặt trời chuyển tiếp ở Việt Nam?

Tính đến hết ngày 5/4/2023, mới có 17 nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp gửi hồ sơ dự án để chuẩn bị cho việc đàm phán hợp đồng mua bán điện và giá điện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trong khi đó, đây là vấn đề các nhà đầu tư rất sốt sắng, bởi vì dự án càng chậm đưa vào vận hành thương mại sẽ khiến chủ đầu tư càng lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Tại sao lại có hiện tượng lệch pha như vậy? Điều gì đã làm cho các nhà đầu tư chậm trễ trong việc cung cấp hồ sơ dự án cho EVN? Dưới đây là phân tích của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam - Một số vấn đề cần quan tâm hiện nay Chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam - Một số vấn đề cần quan tâm hiện nay

Bài viết dưới đây, chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam phân tích, đánh giá, kiến nghị các nội dung liên quan đến thị trường điện và chính sách giá điện Việt Nam. Cụ thể là các giải pháp mà ngành điện đã thực hiện, đạt kết quả, cũng như những tồn tại cần khắc phục và kiến nghị giải pháp cần tiếp tục triển khai để đảm bảo các mục tiêu an ninh cung cấp điện, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Cụ thể, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1/ Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

2/ Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam.

3/ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

4/ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

5/ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ theo dõi và cập nhật thông tin sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến về việc xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quyết định nêu trên./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động