RSS Feed for Phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 16/06/2024 02:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các - bon ra thị trường thế giới (Văn bản số: 1775/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 11 năm 2012).

 

>> Phê duyệt danh mục dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng
>> Phê duyệt danh mục dự án tăng trưởng xanh ở Việt Nam
>> Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
>> Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp
>> 272 triệu euro cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và năng lượng Việt Nam

Quản lý phát thải gây hiệu ứng nhà kính phải phù hợp với chiến lược, chính sách bối cảnh trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Hướng tới phát triển các nền kinh tế cac-bon thấp, tăng trưởng xanh.

Quản lý phát thải khí nhà kính được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện trong từng giai đoạn đối với các nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất, lâm nghiệp và chất thải.

Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết, khuyến khích và huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, hỗ trợ của quốc tế về tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực trong việc quản lý phát thải nhà kính.

Quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các - bon ra thị trường thế giới. Tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các - bon trên cơ sở thực hiện đúng các quy định trong nước và quốc tế.

Hình thành thị trường các - bon trong nước và tham gia thị trường các - bon thế giới.

Mục tiêu chung của quản lý phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời tận dụng các cơ hội để phát triển nền kinh tế các - bon thấp, tăng trưởng xanh và cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Phạm vi thực hiện của Đề án là quản lý phát thải 6 loại khí nhà kính theo quy định của Nghị định thư Kyoto là: Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Nitrous oxide (N2O), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfuorocarbons (PFCs), Sulfur hexafluoride (SF6); tập trung thực hiện tại các nguồn phát thải và bể hấp thụ khí nhà kính chính, trọng điểm trong nước thuộc các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, LULUCF và chất thải theo hướng dẫn của Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)...

Một trong các nội dung quản lý phát thải khí nhà kính là xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương có liên quan; xây dựng, rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế tài chính, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật, quy định về kiểm kê khí nhà kính phù hợp với hướng dẫn của IPCC vê kiểm kê quốc gia khí nhà kính.

Bên cạnh đó, thực hiện một số mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cụ thể cho các lĩnh vực chủ yếu trong các lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính so với năm 2005 là 8%.

Với lĩnh vực nông nghiệp, mục tiêu này là 20% thông qua hoạt động, biện pháp giảm phát thải như: Ứng dụng các biện pháp canh tác lúa tiên tiến theo hướng tiết kiệm nước và giảm chi phí đầu vào; thu gom tái chế, tái sử dụng các sản phậm phụ nông nghiệp. Phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hữu cơ trong canh tác rau màu, mía, cây công nghiệp ngắn và dài ngày...

Lĩnh vực chất thải, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính so với năm 2005 là 5% nhờ các giải pháp thu hồi và sử dụng khí mê-tan (CH4) từ các bãi chôn lấp rác và xử lý nước thải công nghiệp.

Lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất, lâm nghiệp, mục tiêu tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính so với năm 2005 là 20% thông qua các biện pháp như: bảo vệ rừng, trồng rừng, tái trồng rừng; đẩy mạnh phục hồi rừng, tái sinh rừng tự nhiên...

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Tổng thống Putin sẽ cách chức Thủ tướng Medvedev?
Ý kiến mới cho những vấn đề không mới
Ông Lý Khắc Cường và chính sách "bốn hiện đại hóa"
Ông Đoàn Văn Vươn phạm tội gì?

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động