RSS Feed for doanh tín chỉ Thứ ba 05/07/2022 13:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính

Phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các - bon ra thị trường thế giới (Văn bản số: 1775/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 11 năm 2012).
Quản lý phát thải, kinh doanh tín chỉ cacbon: Tận dụng cơ hội, chuyển đổi mô hình kinh tế

Quản lý phát thải, kinh doanh tín chỉ cacbon: Tận dụng cơ hội, chuyển đổi mô hình kinh tế

Bộ TN&MT đang xây dựng Đề án Quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ cacbon ra thị trường thế giới, nhằm tạo khuôn khổ thống nhất cho hoạt động này, tận dụng cơ hội chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế bền vững.
Phiên bản di động