RSS Feed for Phê duyệt danh mục DA “Năng lượng tái tạo và hiệu quả” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 25/09/2023 10:07
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt danh mục DA “Năng lượng tái tạo và hiệu quả”

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng” sử dụng viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức, được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2017.

Giá thấp, rào cản phát triển điện gió

Mục tiêu của Dự án là xây dựng nền tảng phương pháp luận mang tính hệ thống giúp đầu tư vào năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng được thực hiện một cách năng động và có hiệu quả.

Bên cạnh xây dựng các thể chế chính sách thuận lợi để thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, đồng thời cung cấp những cơ sở kỹ thuật và kinh tế phục vụ cho việc ra quyết định và các chính sách ưu tiên tại Việt Nam.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động