RSS Feed for PC Sơn La: Hành trình 25 năm thắp sáng niềm tin | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/12/2023 03:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Sơn La: Hành trình 25 năm thắp sáng niềm tin

 - Hành trình 25 năm xây dựng và phát triển (13/3/1990-13/3/2015), Công ty Điện lực Sơn La đã nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó, góp phần cùng ngành điện "thắp sáng niềm tin".

Kinh doanh điện gắn với “Năng suất - Hiệu quả”

 

LÊ QUANG THÁI, Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) thành lập ngày 13-3-1990, với sự khởi đầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống nguồn lưới điện hầu như chưa có gì, thực hiện nhiệm vụ cấp điện cho thị xã Sơn La và trung tâm thị trấn của một số huyện trong tỉnh, nguồn điện chủ yếu bằng diezel và nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm công suất chưa đến 2MW, sản lượng điện thấp, tỷ lệ tổn thất cao, chất lượng điện năng không bảo đảm, thời gian cấp điện không ổn định. 

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 25 năm qua, cùng với sự phát triển của ngành Điện lực Việt Nam, Công ty Điện Sơn La đã vượt qua khó khăn, thách thức, huy động các nguồn vốn từ ngân sách, các dự án và trong nhân dân đầu tư xây dựng các trạm biến áp, tuyến đường dây trung thế, hạ thế, từng bước đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống nguồn lưới điện theo kế hoạch dài hạn.

Phối hợp với Viện Năng lượng lập quy hoạch hệ thống điện của tỉnh, thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện giai đoạn 1991-1995; quy hoạch dự án điện khí hóa tỉnh Sơn La giai đoạn 1996-2000 và các dự án phát triển lưới điện trong toàn tỉnh.   

Bắt đầu từ năm 2000, Điện lực Sơn La tập trung phát triển lưới điện để đáp ứng nhu cầu điện năng và phụ tải cho các khu kinh tế trọng điểm và vùng nông thôn.

Thực hiện khai thác hiệu quả lưới nguồn điện, triển khai các giải pháp giảm tổn thất, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả chi phí, hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản, quản lý kỹ thuật vận hành an toàn hệ thống lưới điện.

Với giải pháp cơ bản là nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác kinh doanh điện năng đã đi vào nền nếp; năm 2000, sản lượng điện thương phẩm đạt 55,8 triệu kWh, doanh thu đạt 37,4 tỷ đồng.

Giai đoạn 2000-2005 là thời kỳ cả nước thực hiện CNH, HĐH, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng, tình trạng thiếu hụt nguồn điện kéo dài, Điện lực Sơn La đã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, giảm tổn thất điện năng, ổn định lại hệ thống, quản lý lưới điện nông thôn, phát triển hệ thống lưới điện theo quy hoạch, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, bảo đảm tăng trưởng sản lượng điện hàng năm từ 17-25%.

Đồng thời, tập trung đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng hệ thống lưới điện, năm 2005, sản lượng điện thương phẩm đạt 115,4 kWh, doanh thu 84,5 tỷ  đồng.   

Giai đoạn 2006 - 2009, ngành điện nỗ lực cùng với tỉnh thực hiện nhiệm vụ di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Đơn vị đã xây dựng các mục tiêu trọng tâm và giải pháp cho từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bố trí lực lượng cán bộ, công nhân phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn; có những giải pháp linh hoạt, tăng cường kiểm tra, giám sát mua bán điện, chống tổn thất điện năng, kiểm tra việc áp giá bán điện chính xác để tận thu giá bán bình quân, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải lớn.

Năm 2009, sản lượng điện thương phẩm đạt 245 triệu kwh, doanh thu đạt gần 250 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 203/206 xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm, 163.000/220.000 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó có 122.500 hộ ở vùng nông thôn.

Ghi nhận thành tích trên, Công ty Điện lực Sơn La vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.   

Từ năm 2010 đến nay, với mục tiêu “Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng”, Công ty Điện lực Sơn La đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý, vận hành lưới điện, áp dụng hệ thống quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực cho cán bộ quản lý và công nhân.

Thực hiện tốt chương trình 5S, gắn với xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh phòng chống tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh; giảm thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của CNVC-LĐ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đem đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cùng sự thuận tiện cho khách hàng khi tiếp cận và sử dụng các dịch vụ do ngành điện cung cấp.

Việc khó khăn nhất của giai đoạn này là đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, cùng với triển khai dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và ngành điện lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư của các chương trình mục tiêu, huy động nguồn vốn trong nhân dân theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, Trung ương và địa phương cùng thực hiện.

Do đó, nhiều dự án điện được hoàn thành từ nguồn vốn của ngành điện, nguồn vốn chương trình 30a, 135, 1382, di dân TĐC thủy điện Sơn La, ODA và vốn do nhân dân đóng góp.

Đến cuối năm 2014, Sơn La đã có hệ thống lưới điện phát triển rộng khắp, với gần 440 km đường dây 110kV, 6 trạm biến áp phân phối 110kV, 1.501 máy biến áp phân phối 35-22-10-6/0,4kV, 3.441 km đường dây trung thế, 3.555 km đường dây hạ thế, 218.983 hộ có điện lưới quốc gia, chiếm 85,5% số hộ trong toàn tỉnh, trong đó có 178.509 hộ khu vực nông thôn.   

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của ngành điện đối với cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Công ty Điện lực Sơn La quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ hiệu quả sự nghiệp sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng với phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động