RSS Feed for Ngành Thép và vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 23:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ngành Thép và vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

 - Tham luận của Tổng công ty Thép Việt Nam.

 

TRỊNH VĂN HOÀN - PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng và phát triển ngành thép thành một ngành công nghiệp quan trọng, phát triển ổn định, bền vững và cân đối, với công nghệ tiên tiến, hợp lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng trong nước và nhập khẩu, bảo đảm môi trường sinh thái. Được thành lập từ năm 1960, ngành thép đóng vai trò quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển các ngành công nghiệp khác. Tổng công ty thép Việt Nam là doanh nghiệp cổ phần hóa, với phần vốn chi phối của Nhà nước là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất tại Việt Nam. Ngành thép là hộ sử dụng năng lượng trọng điểm, là một trong số ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, nhiên liệu ở quy mô lớn. Hiện nay trong ngành thép Việt Nam, các nhà máy mới đầu tư từ năm 2000 có công nghệ, thiết bị khá đồng bộ, khá hiện đại, các nhà máy xây dựng trước đây có công nghệ, thiết bị lạc hậu, tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng cao ... Các doanh nghiệp ngành thép đã nhận thức được tình hình, đã chú trọng nhiều đến việc cải tiến công nghệ, thiết bị cũ lạc hậu hay áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ ngành thép, cải tiến và áp dụng quy trình quản lý sản xuất hiện đại, nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng quy định và tiêu chuẩn môi trường để có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.

 

 

 

 

 

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động