RSS Feed for Nấc thang mới của thị trường bán buôn điện cạnh tranh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 07:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nấc thang mới của thị trường bán buôn điện cạnh tranh

 - Bộ Công Thương vừa tổng kết vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015, sáu tháng đầu năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong năm 2016. Trên cơ sở kết quả thí điểm năm 2016, cơ quan này sẽ tiếp tục ban hành kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017.

Cơ chế giám sát giá điện được thực hiện như thế nào?
Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đến nay, thị trường phát điện cạnh tranh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 6/2017, đã có 76 nhà máy điện tham gia giao dịch trên thị trường, tổng công suất đạt 20.728 MW, tăng 2,45 lần so thời điểm mới vận hành thị trường vào tháng 7/2012 (chỉ có 31 nhà máy điện).

Bên cạnh đó, công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh được bảo đảm an toàn, liên tục. Hệ thống điện tiếp tục được vận hành tin cậy, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Các thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện năm/tháng/tuần, vận hành thị trường điện, vận hành hệ thống điện được công bố đầy đủ, góp phần tăng tính minh bạch, công bằng.

Hiện tại, Bộ Công Thương đã và đang chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị nghiên cứu chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Trên cơ sở kết quả thí điểm năm 2016, Bộ tiếp tục ban hành kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động