RSS Feed for Bán lẻ điện Chủ nhật 22/05/2022 05:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bắt đầu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017

Bắt đầu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành giá bán lẻ điện năm 2017, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh). Thời điểm điều chỉnh từ ngày 1/12/2017.
Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực

Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực

Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg (trước đây) về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 15/8/2017.
Nấc thang mới của thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Nấc thang mới của thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Bộ Công Thương vừa tổng kết vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015, sáu tháng đầu năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong năm 2016. Trên cơ sở kết quả thí điểm năm 2016, cơ quan này sẽ tiếp tục ban hành kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017.
Ban hành phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 167/2016/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.
Phiên bản di động