RSS Feed for Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn cho các huyện nghèo của tỉnh Lai Châu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 18/06/2024 02:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn cho các huyện nghèo của tỉnh Lai Châu

 - Tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã tổ chức Lễ khởi công dự án mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu.

 

 

Dự án sẽ thực hiện củng cố, cải tạo và mở rộng lưới điện nông thôn cho khoảng 10.000 hộ  gia đình dân tộc thiểu số nghèo chưa có điện tại 36 xã thuộc 6 huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ, Cam Đường (thuộc tỉnh Lai Châu). Với tổng vốn đầu tư hơn 266,626 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và nguồn vốn đối ứng của EVN NPC.

Trong đó, dự án sẽ thi công thực hiện mở rộng và cải tạo lưới điện cho 15 xã thuộc các huyện nghèo nằm trong chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trên địa bàn 3 huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ, trên cơ sở thỏa thuận hỗ trợ giữa EVN với UBND tỉnh Lai Châu và UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ về việc giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững của 3 huyện, theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Tại Lai Châu, từ tháng 10/2011 đến nay, EVN NPC đã thực hiện dự án tại 3 xã gồm: hoàn thành thi công xây lắp tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên; hoàn thành 85% khối lượng công trình tại xã Hua Nà, huyện Than Uyên và cơ bản thi công xong khối lượng công trình tại xã Dào San, huyện Phong Thổ. Các xã còn lại sẽ tập trung khởi công trong quý II và quý III/ 2012.

Dự kiến, sau khi hoàn thành dự án (năm 2014) sẽ đưa tỷ lệ số hộ dân có điện của tỉnh Lai Châu từ 58,77 % lên 71,8 % và lên 81,8 %, sau khi thực hiện dự án ADB mở rộng và các dự án của EVN NPC.

Đặc biệt với 3 huyện nghèo nằm trong Chương trình 30A của EVN hỗ trợ là: Huyện Phong Thổ, đưa tỷ lệ có điện từ 57,87 % lên 68,9 % sau khi có dự án ADB và lên 89,6 % sau khi thực hiện các dự án khác.

Tại huyện Than Uyên, đưa tỷ lệ có điện từ 52,26 % lên 82,9 % sau khi có dự án ADB và lên 92,3 % sau khi thực hiện dự án ADB mở rộngHuyện Tân Uyên, đưa tỷ lệ có điện từ 49,22 % lên 75 % sau khi có dự án ADB và lên 85,5 % sau khi thực hiện dự án  ADB mở rộng.

Ngoài ra, ngành Điện sẽ thực hiện quản lý và bán điện trực tiếp đến 100% xã và hộ dân có điện của tỉnh; hỗ trợ và bù đắp các khoản chi phí cho việc quản lý vận hành bán điện sau đầu tư để người dân được hưởng giá điện ưu đãi của Chính phủ, góp phần giúp các tỉnh nông thôn vùng sâu, xa thoát nghèo và phát triển bền vững theo đúng chủ trương của Chính phủ.


NangluongVietnam

 

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động