RSS Feed for Kiến nghị chính sách phát triển bền vững khoa học công nghệ dầu khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 10/12/2023 01:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kiến nghị chính sách phát triển bền vững khoa học công nghệ dầu khí

 - Trong chiến lược tăng tốc phát triển của PVN, khoa học công nghệ đã được đưa vào nhóm 3 giải pháp đột phá quan trọng nhất, tạo động lực thúc đẩy ngành Dầu khí Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.

 


Trong những năm qua, PVN đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về KHCN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về “Định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước”, sớm soạn thảo và ban hành “Chiến lược khoa học - công nghệ ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” và chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu khoa học (NCKH) dầu khí tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của NCKH...

PVN đã thực hiện chiến lược, lộ trình phát triển KHCN trong ngành Dầu khí Việt Nam, với 3 bước: chuyển dịch kỹ thuật, thích nghi công nghệ, lựa chọn và chuyển giao công nghệ, làm chủ và sáng tạo công nghệ thể hiện các trình độ phát triển công nghệ dầu khí theo từng giai đoạn.

Ngành Dầu khí Việt Nam đã quyết liệt triển khai các hoạt động đầu tư cho KHCN nhằm đưa PVN có bước phát triển vượt bậc về chất và lượng, đưa nước ta vào danh sách các nước sản xuất dầu khí trên thế giới và đứng hàng thứ ba ở Đông Nam Á về sản lượng khai thác dầu thô.

Với đặc điểm là ngành công nghiệp nhiều rủi ro, đòi hỏi vốn đầu tư lớn và công nghệ kỹ thuật cao. Hoạt động dầu khí mang tính quốc tế, đi tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế này, ngành Dầu khí Việt Nam đã rất chú trọng đến công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, khoa học công nghệ tiên tiến.

PVN đã chỉ đạo các đơn vị NCKH trong ngành có các chủ trương cụ thể, tập trung vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, nhất là nghiên cứu tổng hợp, áp dụng các công nghệ cao, tiên tiến, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và các yêu cầu cụ thể của PVN, tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành (kể cả quốc tế) góp phần có những tư vấn thiết thực cho công tác sản xuất kinh doanh của PVN.

Thực tiễn hoạt động NCKH của PVN trong những năm qua cho thấy, các công trình NCKH đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng như: cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí các bể trầm tích, các lô tìm kiếm thăm dò, đề xuất phương hướng tìm kiếm thăm dò tiếp theo, đưa ra các giải pháp duy trì và nâng cao sản lượng khai thác dầu khí, phát triển thị trường, phát triển công nghệ sử dụng khí, cung cấp các số liệu cơ sở về tài nguyên dầu khí của Việt Nam phục vụ kinh doanh, thương mại và triển khai các đề án dầu khí. Đánh giá kịp thời tác động môi trường của các hoạt động dầu khí và đảm bảo an toàn cho các hoạt động này.

Nhằm nâng cao năng lực KHCN trong các lĩnh vực SXKD cốt lõi, PVN đã và đang tập trung đầu tư nâng cao năng lực KHCN trong các lĩnh vực: tìm kiếm, thăm dò, khai thác, thu gom, vận chuyển, tàng trữ, xử lý, sử dụng khí, xây dựng và sản xuất điện …

Bên cạnh đó, PVN luôn chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực KHCN, đổi mới tổ chức và hoạt động, từng bước cải tiến và hoàn thiện mô hình tổ chức NCKH.

Hiện nay, PVN đã và đang tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm KHCN mang thương hiệu PetroVietnam, nhằm tiến tới từng bước hình thành một thị trường KHCN dầu khí ngay trong Tập đoàn. Hợp tác quốc tế về KHCN trong ngành đã được tăng cường và đa dạng hoá một cách có chọn lọc, ưu tiên hợp tác với các đối tác truyền thống, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu KHCN cho khối các đơn vị nghiên cứu và tập trung đào tạo cán bộ KHCN có trình độ cao…

Trong giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2025, PVN tiếp tục đẩy mạnh công tác lựa chọn, chuyển giao, ứng dụng và làm chủ các công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện môi trường vào trong các lĩnh vực hoạt động của PVN, bên cạnh đó là đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong từng khâu công nghệ đạt trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, trong giai đoạn trước mắt, PVN tập trung nguồn lực chỉ đạo thực hiện thành công 3 nhóm giải pháp mang tính đột phá về KHCN: đột phá trong nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của KHCN; đột phá về cơ chế, chính sách phát triển hoạt động KHCN và đột phá trong tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hướng tới phát triển nền kinh tế tri thức trong ngành Dầu khí Việt Nam, KHCN Dầu khí chắc chắn là một nhân tố hết sức quan trọng, mang tính đột phá để thực hiện thành công mục tiêu này.

Để phát triển nhanh, bền vững nền KHCN trong giai đoạn mới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiến nghị 5 nội dung sau:

1. Đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục có chính sách ưu tiên phát triển KHCN, tạo môi trường thuận lợi nhằm phát huy khả năng sáng tạo của các nhà khoa học Việt Nam.

2. Trung ương Đảng xem xét ra Nghị quyết mới về KHCN, bắt kịp nhịp đập và hơi thở thực tiễn trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế nước nhà theo hướng phát triển theo chiều sâu, bối cảnh quốc tế về toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức.

3. Chính phủ có cơ chế, chính sách đưa KHCN cùng với giáo dục, thực sự là “quốc sách” nhằm hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình phát triển theo chiều sâu của Tập đoàn và cả nền kinh tế.

4. Có cơ chế để khuyến khích tăng cường đầu tư cho KHCN từ cả phía Nhà nước và doanh nghiệp, đặc biệt là các công nghệ quan trọng trong một số ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước như ngành Dầu khí Việt Nam…

5. Có chính sách ưu đãi hơn nữa về thuế cho hoạt động KHCN (nhất là khuyến khích việc nghiên cứu sáng tạo công nghệ mới, ứng dụng công nghệ mới tiên tiến của thế giới và đổi mới công nghệ), sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động KHCN.

 
NangluongVietnam

 

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động