RSS Feed for Khách hàng là trọng tâm trong các hoạt động của NPC | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/08/2022 01:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Khách hàng là trọng tâm trong các hoạt động của NPC

 - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quán triệt và quyết tâm thực hiện văn hóa trong kinh doanh dịch vụ khách hàng là lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất, hướng mọi hoạt động đến khách hàng, phục vụ khách hàng và vì sự hài lòng của khách hàng.

Điện thương phẩm của NPC tăng 12% trong tháng Một
Khách hàng là động lực trong tiến trình đổi mới NPC
5 thành tựu nổi bật của EVNNPC năm 2016

 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC trao Giải thưởng trong công tác kinh doanh năm 2016 cho các đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị Tổng kết công tác kinh doanh năm 2016, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của EVNNPC vừa được tổ chức tại Ninh Bình.

Năm 2017,  EVNNPC xác định, việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức, khó khăn như: Nhu cầu phụ tải được dự báo tiếp tục tăng trưởng cao, nhiều khu vực cao đột biến sẽ gâp áp lực đến việc bố trí nguồn vốn cũng như công tác quản lý vận hành để cung cấp điện ổn định cho khách hàng; Yêu cầu của Tập đoàn với các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày càng cao và cần phải có sự quan tâm chỉ đạo sát sao mới có thể hoàn thành; Lưới điện còn nhiều bất cập, đặc biệt là khu vực nông thôn,miền núi, tổn thất nhiều khu vực còn lớn, chỉ số độ tin cậy còn cao; Nhiều đơn vị vẫn chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nên các công việc triển khai còn chậm và thụ động...

Để đạt chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 57,7 tỷ kWh, tổn thất giảm còn 5,74%, chỉ số tiếp cận điện năng nhỏ hơn 7 ngày làm việc, điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đạt trên 7,85 điểm, tỷ lệ khách hàng thanh toán qua ngân hàng và tổ chức trung gian: Đạt tối thiểu 31,75%...

Trong quan điểm chỉ đạo điều hành, EVNNPC xác định phải quyết tâm để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, phải đổi mới toàn diện bằng việc thay đổi tư duy của lãnh đạo và toàn thể CBCNV về văn hóa Kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất. Các nhiệm vụ và giải pháp trong sản xuất kinh doanh đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và xây dựng hình ảnh, niềm tin của NPC trong cộng đồng.   

Tại hội  nghị, Tổng công ty cũng đề xuất một số kiến nghị đối với EVN trong việc chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các trạm biến áp 220kV đảm bảo sớm hoàn thành đóng điện các trạm biến áp 220kV: Bắc Ninh 3, Long Biên, Đông Anh, Phú Thọ, Nghĩa Lộ, Trực Ninh, Quỳnh Lưu, Thanh Nghị, Thủy Nguyên, Lạng Sơn, Nông Cống, Quang Châu, … để Tổng công ty có thể hoàn thành chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2017 EVN đã giao; EVN sớm hoàn thiện chức năng của hệ thống CMIS cho phép lưu bảng kê chỉ số công tơ, bảng kê tiền điện, các báo cáo… sang dạng điện tử thay cho lưu bằng giấy như hiện nay; Tiếp tục mở các lớp đào tạo chuyên sâu về thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho các Tổng công ty Điện lực.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng Giám đốc EVN đã biểu dương những kết quả trong công tác kinh doanh mà EVNNPC đạt được trong năm 2016 của EVNNPC: Tổng công ty đã cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm là 14,21 % cao nhất trong 5 Tổng công ty phân phối. Tỷ lệ giảm tổn thất điện năng đạt 6,09 %, giảm 0,59% so với cùng kỳ và giảm  0,27% so với kế hoạch.

Phó Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh, các đơn vị trong EVNNPC đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nỗ lực cải cách thủ tục nội bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch và công khai các dịch vụ đến khách hàng. Điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng năm 2016 đạt 7,52 điểm, tăng 0,46 điểm so với cùng kỳ. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 6,97 ngày, giảm 3,03 ngày so với kế hoạch và giảm 5,33 ngày so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch và tốt hơn năm 2015.

Phó Tổng Giám đốc EVN yêu cầu, thời gian tới, EVNNPC phải thực hiện đạt mức độ tăng trưởng thương phẩm cao, tăng hơn 12%, góp phần cùng EVN luôn cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ đó đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng của mỗi đơn vị do vậy đòi hỏi phải có sự phấn đấu đồng lòng quyết tâm của các công ty điện lực.

"Năm 2017 là năm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nên từ Tập đoàn đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, ví dụ bao nhiêu đơn vị có xe sửa chữa điện hotline, bao nhiêu thiết bị rửa sứ không cắt điện…, đặc biệt các chỉ tiêu về kinh doanh như ứng dụng các phần mềm trong nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa công tác quản lý khách hàng và thông tin đáp ứng nhu cầu khách hàng…" ông Nguyễn Tấn Lộc đề nghị.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC Thiều Kim Quỳnh cho biết: năm 2017, EVNNPC sẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo, điều hành để đạt được các mục tiêu quan trọng, đó là: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là việc đảm bảo cấp điện ổn định cho mùa hè 2017, không để xảy ra mất điện trên diện rộng; Đổi mới tư duy trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm Lấy khách hàng làm trung tâm để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh được Tập đoàn giao, đặc biệt là phấn đấu chỉ tiêu Tổn thất điện năng năm 2017 đạt 5,74% và điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đạt 7,85 điểm, tỷ lệ khách hàng thanh toán qua ngân hàng và các tổ chức trung gian đạt 31%. Đồng thời, EVNNPC thực hiện việc quảng bá hoạt động của Tổng đài 19006769  bằng mọi giải pháp phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng mà trước mắt tập trung dán tem quảng bá đến 100% các hộ gia đình. 

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động