RSS Feed for Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Điện lực | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/12/2023 06:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Điện lực

 - Thời gian qua, Bộ Công Thương nhận được một số thông tin từ các cơ quan báo chí phản ánh một số thông tin liên quan đến Kết luận thanh tra tại Trường đại học Điện lực. Về vấn đề này, Bộ Công Thương đã tiến hành thanh tra. Theo nội dung Kết luận, Bộ Công Thương đã chỉ ra một số sai phạm, hạn chế của Trường về công tác tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo, công tác quản lý chất lượng đào tạo, công tác quản lý thu - chi học phí..., trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý.

Ngày 12/10/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra về một số sai phạm, hạn chế của Trường Đại học Điện lực trong công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo...

Thực hiện Quyết định nêu trên, Tổ công tác đã yêu cầu Trường Đại học Điện lực (EPU), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện các kiến nghị, kết quả cụ thể như sau:

Tại Trường Đại học Điện lực

Ngày 31 tháng 10 năm 2016, Trường Đại học Điện lực đã có Văn bản số 1842/ĐHĐL-TCCB báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra.

Ngày 05 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Điện lực tiếp tục có Văn bản số 2110/ĐHĐL-TCCB báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra.

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Điện lực tiếp tục có Văn bản số 2301/ĐHĐL-TCCB báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra.

Căn cứ các kiến nghị của Bộ Công Thương, Trường Đại học Điện lực đã và đang thực hiện như sau:

Thông báo công khai Kết luận thanh tra 8674/KL-BCT. Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Trường Đại học Điện lực có Quyết định số 1077/QĐ-ĐHĐL về việc thành lập Tổ công tác giám sát, đôn đốc các đơn vị có liên quan của Trường thực hiện Kết luận thanh tra.

Đến thời điểm ngày 29 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Điện lực đã thu được 31.130.056.906 đồng. Kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi tài chính của một số lớp liên kết đào tạo... Rà soát số sinh viên của các lớp liên thông liên kết về điều kiện đầu vào, tuyển sinh, kết quả đào tạo, điều kiện tốt nghiệp... Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Trường khi để xảy ra các sai phạm, thiếu sót. Tiến hành xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân có sai phạm nêu trên.

Việc thực hiện kết luận thanh tra liên quan đến nhiều nội dung về công tác tuyển sinh, đào tạo, tài chính, xử lý kỷ luật... nên Trường Đại học Điện lực đang tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Bộ Công Thương.

Tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 26 tháng 10 năm 2016, EVN đã có Công văn số 4560/EVN-TC&NS báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra. Căn cứ các kiến nghị của Bộ Công Thương, EVN đã ban hành văn bản gửi Trường Cao đẳng nghề Điện, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động thương binh và Xã hội nhằm đảm bảo việc tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu được duyệt hoặc đáp ứng các chỉ tiêu về số lượng giáo viên/sinh viên và cơ sở vật chất theo quy định.

Thứ hai: Yêu cầu thực hiện đúng các quy định về đào tạo liên thông liên kết trình độ cao đẳng, đại học, đảm bảo lựa chọn đúng đối tượng liên kết và thực hiện đầy đủ việc đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba: Yêu cầu chấp hành đúng quy định về phí và lệ phí trong việc thu học phí.

Thứ tư: Tăng cường quản lý chất lượng đào tạo, công tác quản lý phôi bằng và cấp bằng tốt nghiệp. Tổ chức đánh giá và kiểm điểm đối với các tập thể cá nhân có liên quan.

Quá trình thanh tra tại Trường Đại học Điện lực: Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định thanh tra số 800/QĐ-BCT về thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo hệ cao đẳng, đại học, thạc sỹ; liên kết đào tạo; quản lý thu, chi học phí tại Trường Đại học Điện lực. Ngày 12 tháng 6 năm 2016, Đoàn thanh tra có Báo cáo kết quả thanh tra. Ngày 16 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Kết luận thanh tra số 8674/KL-BCT về nội dung nêu trên.

Theo nội dung Kết luận, Bộ Công Thương đã chỉ ra một số sai phạm, hạn chế của Trường về công tác tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo, công tác quản lý chất lượng đào tạo, công tác quản lý thu - chi học phí..., trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý.

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động