RSS Feed for Kết luận của UBND tỉnh Bình Thuận về Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 00:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kết luận của UBND tỉnh Bình Thuận về Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

 - Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai tại cuộc họp giao ban với các đơn vị về các vấn đề liên quan đến Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân như: tiến độ thực hiện các nhà máy nhiệt điện, nhà máy sản xuất gạch không nung; công tác đền bù tái định cư, các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và các dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Bình 1, 2, 3…

Phản biện bài viết: "Khi nhân dân làm chuột bạch"
Vì sao năng lượng tái tạo chưa thể thay thế nhiệt điện than?
"Nên lập Ban chỉ đạo sử dụng tro xỉ nhiệt điện than"

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Thuận, nhìn chung các chủ đầu tư đã tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác bảo đảm môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Cảng tổng hợp Vĩnh Tân; các sở, ngành liên quan và, UBND huyện Tuy Phong đã tăng cường giám sát, kiểm tra, phối hợp với các chủ đầu tư để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh và hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện công tác bảo đảm môi trường đúng theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; đã hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng công trình kênh thoát lũ bãi xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 2 trong tháng 7/2018; tiếp tục thực hiện nghiêm túc và triển khai đồng bộ các công tác đảm bảo môi trường, xử lý tiêu thụ tro xỉ; tiếp tục đảm bảo tiến độ xây dựng, hoạt động thử nghiệm và vận hành an toàn các nhà máy.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc triển khai chậm so với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa phát huy được vai trò đầu mối; chưa ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; các nhà máy chưa phê duyệt phương án tiêu thụ tro xỉ; trong quá trình vận hành, thử nghiệm, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục quy định (chưa gửi thông báo, kế hoạch thử nghiệm đến các cơ quan chức năng;…).

Trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ triển khai của các dự án trọng điểm, đảm bảo không để xảy ra các sự cố về môi trường, xử lý chất thải trong mùa cao điểm tại khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và đảm bảo các hoạt động sản xuất và sinh hoạt cũa nhân dân tại khu vực; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, các chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Thông báo giao ban hàng tháng và các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy, công trường thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân; chủ động các phương án xử lý khi xảy ra tình ngập lụt tại khu vực bãi thải xỉ; thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục về môi trường khi vận hành thử nghiệm và phát điện thương mại.

UBND tỉnh tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai tốt một số nhiệm vụ như sau:

1/ Đối với các chủ đầu tư:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị chức năng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương giải quyết các vấn đề liên quan đến tiêu thụ tro xỉ và xem xét đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và sử dụng hiệu quả các công trình dùng chung của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy tại Trung tâm khẩn trương rà soát để lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ đến năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương (tại Công văn số 3001/BCT-ĐL ngày 18/4/2018), chịu trách nhiệm gia cố bãi xỉ để chống sạt lở, chống ngập úng và chống ô nhiễm các vùng lân cận.

Chỉ đạo đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh báo cáo đánh giá môi trường tổng thể Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, thường xuyên thông tin tiến độ thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, phối hợp.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong trong quá trình triển khai các công tác bảo vệ môi trường và xử lý các sự cố môi trường (nếu có) tại khu vực.

Đối với Tổng Công ty Phát điện 3, chỉ đạo các đơn vị quan trắc, công bố các số liệu, chỉ tiêu về môi trường, nước thải tại các nhà máy định kỳ; đảm bảo không để phát tán bụi tại các công trường, bãi xỉ, kho than Nnhà máy Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng; khắc phục và đảm bảo việc truyền dữ liệu khí khải tự động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Tuy Phong triển khai công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng Dự án theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, khẩn trương lập và phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Kiểm soát chặt chẽ các nhà thầu trong việc xử lý các chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động (kể cả vận hành thử nghiệm).

Khẩn trương thực hiện các yêu cầu của Cục Bảo vệ môi trường miền Nam (tại Công văn số 204/MTMN-GSMT ngày 17/8/2018 và Công văn số 3538/UBND-KT ngày 23/8/2018) và các văn bản có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó, đối với các vấn đề thuộc trách nhiệm của bộ, ngành Trung ương thì chủ động phối hợp với UBND tỉnh kiến nghị quan tâm xem xét, giải quyết. Trong tháng 9 năm 2018, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ làm việc với Công ty để tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

2/ Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong:

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, đổ đất thải từ các công trình xây dựng cũng như các vấn đề phát sinh khác có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường,... để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Triển khai các công tác có liên quan và phối hợp, hướng dẫn Tổng Công ty Phát điện 3 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân tại khu vực sân xe chùa Linh Sơn, nhất là 13 hộ bị ảnh hưởng do đất bị ngập úng để triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm; nắm chắc địa bàn dân cư, đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, thuyết phục, giải thích cho nhân dân để tránh bị lợi dụng kích động, nhất là không để xảy ra tình trạng tụ tập, khiếu kiện đông người.

3/ Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của các dự án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Phối hợp Cục Bảo vệ môi trường miền Nam giám sát chặt chẽ việc vận hành thử nghiệm tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1; việc cải tạo, chuyển đổi nhiên liệu đốt từ HFO sang DO của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

4/ Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh, để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

5/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình nuôi cá lồng bè tại vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong; nghiên cứu chính sách hỗ trợ để đề xuất hỗ trợ thiệt hại cho bà con nuôi cá lồng bè bị chết trong thời gian vừa qua theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại (Thông báo số 270/TB-UBND ngày 04/7/2018). Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, lập quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực, trường hợp cần thiết khuyến cáo người dân thực hiện việc di dời bè nuôi cá tới địa điểm phù hợp theo chỉ đạo (tại Công văn số 252/UBND-KT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh).

6/ Công an tỉnh:

Tiếp tục triển khai các biện pháp nắm tình hình, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm và khu vực lân cận.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và EVN lập hồ sơ báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Đối với các kiến nghị liên quan đến Phương án sử dụng vật liệu nạo vét vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: Qua nghe báo cáo 5 phương án sử dụng vật liệu nạo vét vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (đơn vị tư vấn) trình bày; các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp; Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất sử dụng vật liệu nạo vét vũng quay tàu theo phương án 5.1 (trước mắt đổ tạm khoảng 1,77 triệu khối nạo vét để tiếp tục san lấp Cảng tổng hợp Vĩnh Tân) và phương 5.2 (gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư bãi chứa như phương án 5.1; giai đoạn 2 đầu tư mở 5 rộng để chứa hết khối lượng chất nạo vét duy tu trong 30 năm và làm kho than trung chuyển và cảng xuất nhập than) để thay thế phương án nhận chìm vật liệu nạo vét vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Đây là hạng mục công trình rất quan trọng, đa mục tiêu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công cảng nhập than của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, phòng chống sạt lở, tạo ổn định cho các khu dân cư ven biển tại khu vực, tạo bãi chứa 5,5 triệu khối vật liệu nạo vét vũng quay tàu (gồm 1,77 triệu khối trong quá trình thi công và 3,8 triệu khối nạo vét trong quá trình duy tu 30 năm của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và cảng than trung chuyển).

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị EVN khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ có liên quan trình Bộ Công Thương để thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định để sớm triển khai dự án này.

Đối với các kiến nghị liên quan các vướng mắc của các dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Bình 1, 2, 3, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận và chủ đầu tư tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng đất đai đối với sản xuất nông nghiệp, thủy lợi của dự án Sông Bình 1, trên cơ sở đó thống nhất phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết trước ngày 20/9/2018.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động