RSS Feed for Hoàn thành nhiều chính sách giảm phát thải khí nhà kính | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 10:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hoàn thành nhiều chính sách giảm phát thải khí nhà kính

 - Bộ Công Thương đã hoàn thành nhiều cơ chế, chính sách nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, Trưởng Ban chỉ dạo Chương trình MTQG ứng phó BĐKH - Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết tại Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2015.

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí

Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2015 cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, song các chương trình, đề án có liên quan đến BĐKH do Bộ Công Thương thực hiện đã có nhiều đóng góp đáng kể. 

Cụ thể, triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, Bộ Công Thương đã chủ trì triển khai thực hiện Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 01/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, một số chính sách quan trọng đã được xây dựng để thực hiện nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm từ 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước trong giai đoạn 2012 - 2015 so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch điện VII.

Triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện sinh khối, điện từ chất thải rắn và đang tiếp tục cho lĩnh vực năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững, Bộ Công Thương đã triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2010 - 2020 đạt được một số kết quả quan trọng.

Bộ Công Thương cũng đã lựa chọn thực hiện 14 nhiệm vụ đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đến các lĩnh vực ngành Công Thương, đến nay đã xây dựng được 13 báo cáo kỹ thuật đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đến các lĩnh vực công nghiệp, thương mại nhạy cảm ngành công thương và đề xuất giải pháp ứng phó.

Theo đó, các ngành, lĩnh vực đã được triển khai gồm: Các lĩnh vực công nghiệp: Khai thác than, sản xuất hóa chất, sản xuất thép, khai thác khoáng sản (titan, sắt và apatit), hạ tầng sản xuất và truyền tải ngành điện, lĩnh vực thủy điện, ngành sản xuất giấy và bột giấy, và lĩnh vực thương mại; Các Quy hoạch phát triển công nghiệp và Quy hoạch phát triển thương mại (bao gồm quy hoạch phát triển hạ tầng và định hướng phát triển); Vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh BĐKH.

Trưởng Ban chỉ dạo Chương trình MTQG ứng phó BĐKH - Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2015, Bộ Công Thương đã hoàn thành 44/48 nhiệm vụ, còn 4 nhiệm vụ sẽ hoàn thành trong những tháng cuối năm 2015. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã hoàn thành rất nhiều cơ chế, chính sách nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Theo Thứ trưởng, tại Việt Nam, ứng phó với BĐKH chủ yếu hướng tới chống nước biển dâng. Nếu giai đoạn tới, Việt Nam không tích cực trong các hoạt động ứng phó với BĐKH thì sẽ xảy đến nhiều nguy cơ khôn lường, đặc biệt ảnh hưởng rất nặng nề do nước biển dâng tại các vùng Đồng bằng Sông Cửu Long,  Đồng bằng Sông Hồng.

Giai đoạn 2015 - 2020, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ông Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: Cần rà soát chương trình hành động của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2015; tập trung vào các giải pháp ứng phó với BĐKH; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về BĐKH, nước biển dâng; thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; thay đổi chính sách cho các nhà máy điện than, hóa chất… theo hướng giảm phát thải nhà kính.

Đồng thời, giao chỉ tiêu giảm phát thải nhà kính cho các doanh nghiệp, có chế tài, thưởng phạt cụ thể; tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, huy động các doanh nghiệp tham gia vào các Chương trình giảm phát thải nhà kính, ứng phó BĐKH; kiện toàn lại nhân sự Ban chỉ đạo, bổ sung vào danh sách các tập đoàn có lượng phát thải nhà kính lớn để các tập đoàn nắm bắt tình hình, triển khai các giải pháp nhằm ứng phó BĐKH tốt hơn, góp phần vào công cuộc ứng phó với BĐKH ở Việt Nam ngày một hiệu quả.

Giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Công Thương triển khai một số nội dung ưu tiên sau: 

Xây dựng Hệ thống báo cáo hiện trạng phát thải khí nhà kính ngành Công Thương phục vụ Hệ thống kiểm kê quốc gia khí nhà kính, và đáp ứng được yêu cầu về hệ thống đo đạc, báo cáo, kiểm chứng (MRV) khi thực hiện các cơ chế NAMAs, INDCs, JCM... của ngành. 

Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cho các ngành, lĩnh vực phát thải lớn, có tiềm năng giảm để thực hiện sau năm 2020. Lồng ghép vào trong các Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành để thực hiện, theo dõi và đánh giá.

Nghiên cứu và tham mưu cho Chính phủ về chính sách thuế các bon, chứng chỉ giảm phát thải và các cơ chế thị trường liên quan...

Phổ biến các Kết quả của Chương trình giai đoạn 2010-2015 và tiếp tục tuyên truyền, đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực cho các đối tượng ngành Công Thương về cơ hội, thách thức nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn sau 2020. 

Tiếp tục triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh một cách hiệu quả.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động