RSS Feed for EVNPSC: Vượt khó, bước đầu ổn định về mô hình tổ chức | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/08/2022 06:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNPSC: Vượt khó, bước đầu ổn định về mô hình tổ chức

 - Ông Hoàng Trọng Nam - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, cùng toàn thể CBCNV đã cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn bước đầu, ổn định về mô hình tổ chức và thực hiện tốt kế hoạch được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao; đảm bảo an toàn, liên tục và hoàn thành mục tiêu của đề án tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc EVN.

Ra mắt Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN: Thời cơ và thách thức

Các kỹ sư, công nhân của EVNPSC đang sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại Nhà máy Thủy điện IALY.

EVNPSC được thành lập theo chủ trương của EVN về tách bạch bộ phận dịch vụ sửa chữa và vận hành các nhà máy thủy điện đa mục tiêu trực thuộc EVN; thành lập đơn vị dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện trực thuộc Công ty mẹ - EVN. Sự ra đời của EVNPSC nằm trong lộ trình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Theo định hướng của Tập đoàn, EVNPSC sẽ đáp ứng nhu cầu sửa chữa chuyên nghiệp cho các nhà máy điện trong và ngoài EVN; trở thành một thương hiệu có năng lực cạnh tranh hàng đầu. Đồng thời, tối ưu hóa chi phí sửa chữa; quản lý và sử dụng vốn, tài sản hiệu quả và đúng quy định.

Theo ông Hoàng Trọng Nam, ngay sau khi thành lập, trong quý I/2019, Ban Giám đốc của Trung tâm đã phối hợp tốt với các ban chuyên môn của Tập đoàn và 7 công ty thủy điện thực hiện công tác tiếp nhận nguồn lực và công tác sửa chữa lớn theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn. Đồng thời đã kiện toàn được tổ chức đảng, công đoàn và chính quyền của toàn Trung tâm đến 11 nhà máy thủy điện. Trung tâm đã thực hiện công tác sửa chữa tại các nhà máy thủy điện từ ngày 1/4/2019 và đang tiếp tục thực hiện theo đúng nội dung bàn giao và kế hoạch sửa chữa đã được phê duyệt.

Theo đó, đối với nhiệm vụ tiếp nhận nhân lực, trang thiết bị và công tác sửa chữa lớn từ các công ty thủy điện, EVNPSC đã tiếp nhận nguyên trạng các phân xưởng sửa chữa tại các công ty thủy điện, với tổng số 815 người. Toàn bộ CBCNV được tiếp nhận đã hoàn chỉnh các thủ tục điều động của Tập đoàn và ký kết hợp đồng lao động với Trung tâm theo quy định.

Toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ sửa chữa và cơ sở hạ tầng do các phân xưởng sửa chữa quản lý và sử dụng trước đây từ các công ty thủy điện đã được các phân xưởng cùng với công ty kiểm tra và bàn giao nguyên trạng sang Trung tâm, đảm bảo điều kiện làm việc liên tục của các phân xưởng từ thời điểm bàn giao. Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm đã làm thủ tục bàn giao quản lý và sử dụng cho các phân xưởng theo quy định của Tập đoàn. Ngoài ra, các phân xưởng đã rà soát, lập danh mục các trang thiết bị, dụng cụ thiết yếu thay thế, bổ sung báo cáo Lãnh đạo Trung tâm xem xét và làm thủ tục trang cấp trong năm 2019 theo quy định.

Ông Hoàng Trọng Nam cho biết thêm: Trên cơ sở kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 của các công ty đã lập và nguyên tắc bàn giao công tác sửa chữa lớn đảm bảo liên tục theo kế hoạch sửa chữa đã phê duyệt, Trung tâm đã làm việc trực tiếp với từng công ty thủy điện để kiểm tra tình hình thực hiện và phân rõ trách nhiệm thực hiện từng danh mục sửa chữa được bàn giao. Theo đó, Trung tâm đã tiếp nhận thực hiện 94 danh mục sửa chữa lớn từ các công ty thủy điện. Toàn bộ công tác sửa chữa lớn sau khi tiếp nhận đã được Trung tâm triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 1/4/2019 theo đúng nội dung bàn giao và quy định về công tác phối hợp giữa Trung tâm và các công ty phát điện đã được Tập đoàn ban hành.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp đã được EVNPSC thực hiện các thủ tục kiện toàn các tổ chức đảng, công đoàn và xây dựng bộ máy quản lý các phòng, phân xưởng cho toàn Trung tâm; Ban Giám đốc Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để sớm xây dựng và áp dụng vào các hoạt động sản xuất của công ty kịp thời ngay từ ngày mới thành lập.

Các kỹ sư đang miệt mài trong công tác sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Sê San 3.

Đối với công tác triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD được Tập đoàn giao cho Trung tâm, đến nay đã và đang thực hiện theo đúng các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và đáp ứng tiến độ đề ra. Cụ thể, Trung tâm đã triển khai thực hiện công tác sửa chữa lớn tại các nhà máy thủy điện theo đúng nội dung bàn giao, toàn bộ công tác sửa chữa thiết bị công nghệ tại các nhà máy do Trung tâm thực hiện bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Đến nay, đã hoàn thành thi công 14/94 danh mục sửa chữa theo đúng phương án kỹ thuật và kế hoạch sửa chữa đã phê duyệt.

Đối với công tác chuẩn bị vật tư thiết bị của một số danh mục sửa chữa lớn thuộc trách nhiệm của Trung tâm tại các nhà máy thủy điện: Tuyên Quang; Sê San 4; Huội Quảng hiện đang thực hiện các thủ tục LCNT và ký hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị đáp ứng kế hoạch sửa chữa đã phê duyệt.

Đối với một số danh mục sửa chữa lớn chưa phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán (04 danh mục tại các NMTĐ Sơn La, Lai Châu, Sê San 4), Trung tâm đang đôn đốc và phối hợp với các công ty thủy điện để sớm phê duyệt và bàn giao cho Trung tâm thực hiện trong năm 2019 theo quy định.

Để thuận tiện và chủ động trong công tác điều hành sản xuất tại mỗi nhà máy và văn phòng Trung tâm, Giám đốc Trung tâm đã ban hành quyết định giao kế hoạch chi phí đến từng trưởng đại diện tổ chức thực hiện theo đúng các quy chế, quy định chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm và của Tập đoàn.

Ngoài ra, các nội dung kế hoạch chi phí khác được giao như: Trang phục bảo hộ lao động kiểm định, hiệu chuẩn CCDC; Mua sắm trang thiết bị, CCDC phục vụ sản xuất... Trung tâm đang tổ chức thực hiện theo tiến độ đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm, EVNPSC phấn đấu hoàn thành thi công và quyết toán 100% danh mục sửa chữa lớn theo kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa đã được phê duyệt; Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chi phí được giao theo quy định, đảm bảo không vượt quá giá trị được Tập đoàn giao; đồng thời triển khai thực hiện chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho toàn Trung tâm năm 2019. Đặc biệt, EVNPSC sẽ lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020…

Để hoàn thành các mục tiêu chính về triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch năm 2020, Trung tâm đề ra và triển khai thực hiện 5 nhóm giải pháp: Giải pháp điều hành; Giải pháp quản lý; Tăng cường kiểm tra giám sát; Phát triển nguồn nhân lực và Áp dụng khoa học công nghệ.

Ông Hoàng Trọng Nam khẳng định, Trung tâm sẽ đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, năng động sáng tạo để phát triển Trung tâm với mục tiêu chiến lược là xây dựng đội ngũ những người thợ sửa chữa chuyên nghiệp, đa năng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi; trình độ quản trị tốt./.

NGUYỄN TIẾN SỸ

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động