RSS Feed for Dự thảo Quyết định bổ sung về dán nhãn năng lượng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 16:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dự thảo Quyết định bổ sung về dán nhãn năng lượng

 - Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Amcham khuyến nghị về quy định dán nhãn năng lượng

Theo dự thảo, Quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu như sau:

1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.

2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: máy tính xách tay.

3. Nhóm thiết bị công nghiệp: thiết bị chiếu sáng công cộng.

4. Nhóm phương tiện giao thông vận tải gồm: xe ô tô con (loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ), xe mô tô, xe gắn máy.

5. Nhóm vật liệu: kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ.

Quy định Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng:

Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp: Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, thiết bị chiếu sáng công cộng, được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, thiết bị chiếu sáng công cộng.

Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với nhóm máy tính xách tay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018; Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với máy in, máy photocopy, màn hình máy tính và máy tính xách tay.

Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới): Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với sản phẩm là xe ô tô con (loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ) được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017; xe mô tô, xe gắn máy khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019; Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm xe ô tô con (loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ).

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm xe mô tô, xe gắn máy  khuyến khích(loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ).

Đối với nhóm vật lệu xây dựng: Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với sản phẩm Kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ...

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động