RSS Feed for DN tư nhân đầu tiên của Việt Nam đầu tư hạ tầng truyền tải điện 500kV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 11/12/2023 16:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

DN tư nhân đầu tiên của Việt Nam đầu tư hạ tầng truyền tải điện 500kV

 - Theo nguồn tin của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và đầu tư kết hợp với hạ tầng lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Nhận định bước đầu về định hướng phát triển điện tái tạo Trung Nam
Top 10 Doanh nghiệp dẫn đầu Năng lượng sạch Việt Nam năm 2019Theo nội dung Văn bản số 70/TTg-CN, ngày 9/1/2020 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký, Thủ tướng Chính phủ đồng ý các nội dung sau:

Thứ nhất: Bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời quy mô công suất 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 điều chỉnh (Quy hoạch điện VII - điều chỉnh).

Thứ hai: Triển khai đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời nêu trên, kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, đưa vào vận hành đồng bộ trong năm 2020 để truyền tải, giải tỏa hết công suất nhà máy điện mặt trời này và các nhà máy điện năng lượng tái tạo khác trong khu vực vào hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương xác định rõ các yêu cầu về phạm vi đầu tư, quản lý vận hành và các vấn đề liên quan khác để hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư, quản lý quy trình đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 của Văn Phòng Chính phủ về việc nghiên cứu xử lý triệt để những vấn đề vướng mắc về giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời đang hoạt động, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện để truyền tải hết công suất nhà máy điện mặt trời đang vận hành thương mại theo quy định, không để xảy ra tình trạng giảm phát các nhà máy điện làm lãng phí nguồn lực, thiệt hại đối với nhà đầu tư, nhất là trong điều kiện khó khăn về cung ứng điện hiện nay.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nêu trên, kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động