RSS Feed for Điều chỉnh tỷ trọng dịch vụ môi trường rừng trong giá điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/07/2022 19:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điều chỉnh tỷ trọng dịch vụ môi trường rừng trong giá điện

 - Để đảm bảo tính khách quan, công bằng và phù hợp với tình hình biến động giá hiện nay, Bộ Công Thương chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010, nhất trí quan điểm: giữ nguyên tỷ trọng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trong giá điện, đồng thời điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR theo tỷ lệ tăng giá điện tương ứng.

Nên công bằng với thủy điện
Có tới 684 dự án thủy điện không được Chính phủ phê duyệt
Thắt chặt các nhà máy điện than về môi trường

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã báo cáo Quốc hội khóa XIV về kết quả kiểm tra, rà soát về quy hoạch, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện và các chính sách liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, từ năm 2010, thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, các chủ đầu tư các nhà máy thủy điện đã phải trả 20 đồng/kWh điện thương phẩm làm nguồn tài chính để quản lý, bảo vệ tốt hơn 5,78 triệu ha rừng thuộc phạm vi các công trình thủy điện.

Tuy nhiên, trong những năm qua, giá điện đã tăng, song tiền chi cho DVMTR không đổi. Chính vì thế, để đảm bảo tính khách quan, công bằng và phù hợp với tình hình biến động giá hiện nay, Bộ Công Thương chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định nêu trên và nhất trí quan điểm: giữ nguyên tỷ trọng tiền DVMTR trong giá điện, điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR theo tỷ lệ tăng giá điện tương ứng.

Báo cáo cũng cho biết, ngày 22/9/2015, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99 của Chính phủ và một trong những nội dung thay đổi lần này là điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR của các cơ sở sản xuất thủy điện từ 20 đồng/kWh lên 36 đồng/kWh.

Dự kiến việc điều chỉnh này sẽ tăng nguồn thu tiền DVMTR từ khoảng 1.000 tỷ đồng/năm như hiện nay lên khoảng 1.800 tỷ đồng/năm. Đây sẽ là nguồn tài chính quan trọng để quản lý, bảo vệ tốt hơn 5,78 triệu ha rừng ở các công trình thủy điện thượng lưu và hạ lưu.

Hiện mức thu nhập từ chi trả DVMTR bình quân hàng năm trong cả nước của các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng khoảng 1,8 triệu đồng/hộ/năm. Nếu số tiền phí chi trả cho DVMTR tăng lên 36 đồng/kWh, mức thu nhập của hộ trồng rừng khoán sẽ tăng lên khoảng 3,2 triệu đồng/hộ/năm.

Việc tăng chi trả phí DVMTR là điều kiện để giúp tăng nguồn chi cho công tác bảo vệ rừng, người trồng rừng cam kết bảo vệ nhà máy điện. Đồng thời đây cũng là cách để các nhà máy thủy điện có trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên rừng thượng nguồn.

Mặc dù quy định bắt buộc chi trả tiền DVMTR, tuy nhiên, theo Bộ Công Thương thì vẫn còn một số chủ đầu tư nhà máy thủy điện nhỏ hiện nay chưa thực hiện việc chi trả đúng quy định, còn nợ đọng với lý do tình hình tài chính còn khó khăn.

Trước tình hin hf này, Bộ Công Thương đã gửi văn bản đến 64 đơn vị phát điện còn nợ tiền DVMTR, yêu cầu khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ chi trả, nếu không hoàn thành sẽ xem xét thu hồi, hoặc chưa cấp giấy phép hoạt động điện lực.

PHAN THANH DŨNG

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động