RSS Feed for Đẩy nhanh tiến độ trình, thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 06/07/2022 20:07
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đẩy nhanh tiến độ trình, thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII

 - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 1256/VPCP-CN, ngày 26 tháng 2 năm 2021 gửi Bộ Công Thương, về việc đẩy nhanh tiến độ trình, thẩm định Đề án Quy hoạch phát triển triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).


Dự báo nhu cầu điện trong dự thảo Quy hoạch điện VIII ‘vẫn chưa thấy thuyết phục’

Ý kiến trao đổi về Quy hoạch điện VIII

Góp ý về kịch bản lựa chọn cho Quy hoạch điện VIII

Phát triển nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII và những thách thức trong lựa chọnVề tiến độ trình, thẩm định, Văn bản nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về Đề án Quy hoạch điện VIII tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương trình và Hội đồng thẩm định khẩn trương thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 3 năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, khoa học, nội dung theo đúng định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng thẩm định gồm:

Đại diện Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học- Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Đại diện các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đại diện các Tổng công ty: Truyền tải điện quốc gia, Điện lực Hà Nội, Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Điện lực miền Bắc, Điện lực miền Trung, Điện lực miền Nam.

Đặc biệt, trong Hội đồng còn có các chuyên gia phản biện, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch phát triển điện lực (do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định - là Bộ Công Thương).

Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch điện VIII theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/2/2021./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Bài viết cùng chủ đề

Dự thảo Quy hoạch điện VIII

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động