RSS Feed for Đàm phán với ADB vay vốn dự án Thứ hai 11/12/2023 21:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đàm phán với ADB vay vốn dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp"

 - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về khoản vay cho dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp" (Văn bản Số: 8220/VPCP-QHQT, ngày 16/10/2012).

>> Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

Đoàn đàm phán liên ngành gồm: đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương do ông Nguyễn Vĩnh Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Chi phí cho Đoàn đám phán liên ngành do Ngân hàng Nhà nước đài thọ theo quy định thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn Đàm phán theo quy định. Đồng thời, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán liên Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán khoản vay ADB.

Liên quan đến Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp”, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án vay vốn ADB, trị giá 84 triệu USD, trong đó vay vốn ADB 74 triệu USD (Văn bản Số: 1547/TTg-QHQT, ngày 26/9/2012).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính cho dự án này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.

Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp” có 3 điểm chính.

Thứ nhất, LCASP không tập trung vào các hệ thống khí sinh học quy mô hộ gia đình, mà tập trung vào giới thiệu các hệ thống khí sinh học chuyên nghiệp và hiện đại cho các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn ở Việt Nam.

Thứ hai, các công trình khí sinh học chỉ được coi như một trong những vấn đề lồng ghép vào các hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi toàn diện.

Thứ ba, dự án đề xuất tập trung vào việc xây dựng năng lực ở các cấp nhằm tạo sự bền vững cho việc tự mở rộng mô hình.

NangluongVietnam.vn

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động